Tewaterlating valpijp- en mijnbouwschip Joseph Plateau op vrijdag 3 augustus 2012

Joseph Plateau werd, in navolging van haar zusterschip in 2009, tewatergelaten op vrijdag 3 augustus 2012 in de Spaanse scheepswerf Construcciones Navales de Norte in Sestao.

Dit 191,5 m lange schip zal worden gebruikt voor het zeer precies dumpen van rots tot op een diepte van 2.000 m. Het systeem voor het opbouwen van de valpijp is uitermate geavanceerd en werkt volledig automatisch. Onderaan de valpijp zit een onbemande robot, de zogenaamde ROV (Remote Operated Vehicle), die de positie van de stortmond van de valpijp nauwkeurig corrigeert.

Het schip heeft een laadvermogen van 31.500 ton en maakt het mogelijk om per uur 2.000 ton stenen te storten. Er is accomodatie voorzien voor 84 personen. Het valpijpschip Joseph Plateau zal vooral worden ingezet in de offshore-industrie waarbij op grote dieptes olie- en gaspijpleidingen moeten worden geïnstalleerd: de Joseph Plateau kan de zeebodem nivelleren en rots storten tot op een diepte van 2.000 m. De transportbanden en de valpijp kunnen stenen met een doorsnede tot 400 mm verwerken. De Joseph Plateau is ook geschikt voor diepzeemijnbouwwerken, d.w.z. voor het winnen van mineralen op de zeebodem en het leggen van onderzeese kabels.

De meter van het schip, Ann-Sophie Meuleman, dochter van Mevr. Isabelle De Sadeleer ennichtje van de heren De Nul, knipte het touw door met in haar hand de traditionele fles en wenste het schip en zijn bemanning een veilige en voorspoedige reis. Vergezeld van het hoorngeschal van andere schepen in de haven, knalde de fles open tegen het schip en gleed ‘Joseph Plateau’ het water in.

Het schip zal worden opgeleverd begin 2013 en is nu al zeker van haar eerste werk.

Nieuwe offshore contracten in Australië, Rusland, Canada en de Barentszzee

Jan De Nul Group haalde de voorbije maand voor meer dan 500 miljoen euro contracten in de olie- en gassector binnen.

De opdracht van Chevron voor de installatie van de Wheatstone-pijpleiding aan de westkust van Australië is het grootste contract. Voor de installatie van de Wheatstone-pijpleiding wordt een geul in de harde zeebodem gegraven. Om de pijpleiding nog extra te beschermen wordt ze na de installatie bedekt met zand en stenen. Bijkomend worden rotsbermen geïnstalleerd, zodat de nieuwe pijpleiding bestaande pijpleidingen kan kruisen.

In Canada zal de sleephopperzuiger ‘Cristóbal Colón’ in de Atlantische Oceaan ten oosten van Newfoundland een uitgraving maken die onderzeese olie-installaties beschermt tegen de impact van ijsbergen. De ‘Cristóbal Cólon’, het grootste baggerschip ter wereld, kan als enige ter wereld tot 155 m diep baggeren. De put zelf zal op een diepte van 135 m worden uitgebaggerd.

Aan de oostkust van het Siberische eiland Sakhalin installeert het valpijpschip ‘Simon Stevin’ in opdracht van Gazprom kabels op 90 m waterdiepte. De kabels zullen dienen om de onderzeese olie-installatie van op afstand te bedienen. Dit gasveld wordt met prioriteit ontgonnen gezien de gestegen vraag in Japan door het uitvallen van de kerncentrales.

Verderop aan de oostkust van dit eiland baggert de cutterzuiger ‘Fernão de Magelhães’ in opdracht van Exxon een toegangsgeul naar het strand. Die toegangsgeul zal dienen om met behulp van pontons installaties uit zee aan land te brengen. Doordat de ‘Fernão de Magelhães’ meteen na het wegtrekken van het ijs met de activiteiten is gestart, kan Exxon maximaal profiteren van het ijsvrije seizoen.

In de Tatar Strait tussen Siberië en Sakhalin voeren de steenstortschepen ‘La Boudeuse’ en ‘Willem de Vlamingh’ van Jan De Nul Group steenstortwerkzaamheden uit om een onderzeese pijpleiding te beschermen tegen ijsschotsen. De stenen worden geladen in de Siberische haven Sovgavan. De pijpleiding zorgt voor de verbinding van Sakhalin met het vaste land.

Jan De Nul Group gaat nóg noordelijker, namelijk helemaal naar de Barentszzee ter hoogte van Nova Zembla. Daar zal de groep bagger- en steenbestortingsactiviteiten uitvoeren ter bescherming van pijpleidingen voor gasaanvoer van het Jamal-schiereiland naar West-Europa.

Recent is ook een eerste werk voor het nieuwe schip ‘Joseph Plateau’ toegewezen. Na oplevering zal het schip steenbestortingen uitvoeren in Noorwegen op een diepte van 420 m voor het beschermen van een nieuwe pijpleiding.

Technisch en zeevarend personeel gezocht

Ondertussen zet Jan De Nul Group naarstig zijn zoektocht naar technisch en zeevarend personeel verder. Recent nam Jan De Nul Kamagurka onder de arm om een heuse HR campagne aan te kleden. Bert en Bobje baggeren, bouwen en saneren erop los.

Maar de groep heeft niet enkel nieuw talent nodig om deze nieuwe schepen te bemannen, maar ook om de werven wereldwijd te versterken.