Belgique – Assainissement de 2 sites de Carcoke à Bruxelles et à Zeebruges

Carcokes sites in Brussel en Zeebrugge, België

Sanering van 2 Carcokes sites in Brussel en Zeebrugge

De voormalige Carcoke cokesfabrieken aan de Lisseweegsesteenweg in Zeebrugge en in de Brusselse haven, lieten zwaar verontreinigd bedrijfsterreinen achter. De hulp van Envisan en Jan De Nul Group werd ingeroepen om dit aan te pakken.

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) gaf de opdracht de fabriek in Zeebrugge af te breken, de twee illegale teerstortplaatsen te saneren en het zwaar verontreinigd zijvaartje te zuiveren. Envisan en Jan De Nul Group namen de illegale teerstorten voor hun rekening.

Voor de Carcoke-Marly-site in de Brusselse haven moest 100.000 ton verontreinigde grond afgegraven en gereinigd worden. De site werd bovendien herontwikkeld tot een nieuw logistiek centrum, nu uitgebaat als distributiecentrum van Bpost.