Vlassenbroek

Compartimenteringsdijk Vlassenbroek, België

Van 2012 tot 2015 werd de Vlassenbroekse polder in Dendermonde ingericht als overstromingsgebied van 240 hectare. Envisan, de milieudochter van Jan De Nul Group, stond in voor de aanleg van 800 meter nieuwe ringdijk. Als grondstof gebruikten ze baggerspecie uit de Zeeschelde tussen Melle en Gentbrugge. Daaraan werden additieven toegevoegd om de nodige sterkte en ondoorlaatbaarheid te verkrijgen. Een ingenieus systeem gebaseerd op betonpompen voerde de sedimenten aan over het water en transporteerde het over het terrein. De additieven werden ter plaatse toegevoegd, voordat de specie in het dijkprofiel werd gestort.

Tegelijkertijd zette Envisan een uitvoerige testcampagne op: in het labo werd de werking van 20 potentiële additieven in verschillende concentraties onderzocht. Met een selectie daarvan voerde Envisan ook pilootstudies uit. Dat resulteerde in een finaal ontwerp, dat daarna geverifieerd werd door een onafhankelijk studiebureau.

Jan De Nul Group verwacht deze innovatieve techniek in de toekomst nog verder te kunnen toepassen, zowel in binnen- als buitenland.