Duurzame strandsuppleties in Raversijde & Knokke

Duurzame strandsuppleties in Raversijde & Knokke, België

Begin 2021 kregen de stranden van Knokke en Raversijde een opknapbeurt. We onderhouden er de Belgische kustlijn door de stranden na erosie te herstellen via strandsuppleties. Zo beschermen we de kwetsbare kust en wapenen we haar tegen de stijgende zeespiegel. Bovendien zijn we met dit project de eerste baggeraar die 100% duurzame strandsuppleties uitvoert.

Door de lage ligging en het stijgende zeeniveau - een gevolg van de opwarming van de aarde -  is de Belgische kust erg kwetsbaar. In opdracht van de Vlaamse overheid, agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), brengen we daarom 500.000 kubieke meter zand aan op het strand van Raversijde om onze kust op te hogen en te beschermen tegen het geweld van de zee. In Knokke baggeren we daarvoor 900.000 kubieke meter zand. Met het gebaggerde zand dat we hier aanvoeren, kan het strand zijn natuurlijke kustdynamiek behouden en zware golfaanvallen tijdens stormen zelf breken. In totaal herstellen we in enkele weken 4,5 kilometer strandlengte. Zandsuppleties blijven de meest effectieve maatregel om ons te beschermen tegen overstromingen vanuit zee, ook al vragen ze regelmatig onderhoud. Bovendien creëren suppleties een natuurlijke omgeving waar naast de mens ook planten en dieren hun plaats kunnen hebben. Deze werken passen in het kader van het Masterplan Kustveiligheid.

Het materieel dat Jan De Nul voor deze bagger- en grondwerken inzet, beantwoordt aan de strengste duurzaamheidsnormen. Zo vaart sleephopperzuiger Pedro Álvares Cabral tijdens de werken op 100% duurzame drop-in biobrandstof. Deze variant reduceert niet alleen de CO₂-uitstoot, er belandt ook fors minder fijnstof in de lucht. Voor de grondwerken op het strand mobiliseren we de meest geavanceerde bulldozers en graafkranen, allemaal voorzien van uitlaatgasfiltersystemen. Het projectmanagementteam ter plaatse beschikt over de nieuwste generatie van ecologische werfkantoren, voorzien van goed isolerende materialen. Hierdoor reduceert Jan De Nul Group zijn CO2-uitstoot met 90% en zijn NOx-uitstoot en energieverbruik in de werfkantoren met 80%.