CLV Willem de Vlamingh travaille en Taiwan

Formosa 2 windmolenpark, Taiwan

De wereld zit volop in een energietransitie. Landen zetten meer en meer in op hernieuwbare energiebronnen, ook Taiwan is daarbij een versnelling hoger geschakeld. Jan De Nul Group bouwde al eerder het eerste commerciële offshore windmolenpark van Taiwan, Formosa 1 Fase 2, en na het tweede, TPC Fase 1, zijn nu ook de werken voor het derde park afgerond. Formosa 2 zal maar liefst 380 000 gezinnen van groene stroom voorzien. Dit maakt het een van de grootste werkzame windmolenparken in de regio. Daarnaast zet Jan De Nul ook schepen in bij de constructie van verschillende andere windmolenparken in Taiwan en in de baggersector.

Jan De Nul Group kreeg het EPCI-project (Engineering, Procurement, Construction & Installation) toegewezen voor zowel de funderingen als de onderzeese kabels van Formosa 2 in mei 2019. Dit werd het derde offshore project voor Jan De Nul in de wateren van Taiwan. Formosa 2 werd ontwikkeld door JERA, Macquarie’s Green Investment Group (GIG) en Swancor Renewable Energy. GIG werd daarbij ondersteund door het portfoliobedrijf Corio Generation. Het windmolenpark heeft een capaciteit van 376MW dankzij de 47 Siemens turbines van elk 8MW. Deze turbines staan op jacketfunderingen in waterdieptes tot 55 meter, op zo’n vier tot tien zeemijl van de kust van Maioli County.

 

We bouwden sterke funderingen ...

Jan De Nul schakelde EEW KHPC in als onderaannemer voor de productie van de 188 funderingspalen. Sommige van deze palen hebben een gewicht van meer dan 270 ton, een diameter van 2.4 meter en een lengte van 79 meter. Deze palen werden in 2020 getransporteerd van de fabricatiewerven in Zuid-Korea en Maleisië naar de rangeerhaven van Taichung, Taiwan, voor tijdelijke opslag. Vervolgens werden op elk van de 47 turbinelocaties vier palen geïnstalleerd door een offshore Heavy Lift Vessel, waarbij de palen aangevoerd werden vanuit Taichung op pontons. De laatste paal werd in de grond gehamerd op 22 augustus 2022. Tijdens het installeren van de palen slaagde Jan De Nul er ook in om het onderwatergeluid te monitoren en zeezoogdieren te observeren volgens de milieuregelgeving en -toelatingen. We deden dit door onder meer een dubbel luchtbellengordijn aan te leggen rond de installatiezones, waardoor we het lawaai onder water beperkten.

... En verbonden ze met de kust.

In 2020 huurde Jan De Nul LS Cable in als onderaannemer voor het produceren van 34.5 kilometer exportkabel en 87 kilometer inter-array kabels. Onze kabelleggers Willem de Vlamingh en Connector pikten de kabels op, transporteerden en installeerden ze in respectievelijk 2021 en 2022. Beide schepen dienden ook als support voor de Jet Trencher om de kabels op bepaalde plaatsen in de zeebodem in te graven. Andere secties met een hardere bodemstructuur waren al voordien gebaggerd door onze baggerschepen Niña en Francis Beaufort.