Royaume-Uni – Gunfleet Sands

Gunfleet Sands, United Kingdom

Gunfleets Sands OWF is een windmolenpark van 172 MW, ongeveer 7 km voor de zuidkust van het Verenigd Koninkrijk. De OWF is gebouwd door Dong (nu Ørsted) tussen 2008 en 2010. Het veld ligt in zeer ondiep water, variërend van 2 tot 15 m LAT. Het grote getijdenverschil zorgde voor meer erosie rond de monopiles dan verwacht.

In de jaren na de oplevering toonden onderzoeken aan dat de kabels die verbonden waren met de turbines meer vrij spel hadden oorspronkelijk bedoeld. Om dit te beperken, installeerde Jan De Nul Group in 2014 rotsmateriaal rond de monopiles, met zowel de Simon Stevin als de Tiger. De Simon Stevin zetten we in als bevoorradingsschip, zodat de minder diepe Tiger ook op de ondiepe plaatsen rotsmateriaal kon installeren. In één sessie installeerden we meer dan 50.000 ton.