Qatar – Projet d'alimentation de l’île de Halul en énergie

Halul Island Power Supply Project, Qatar

Halul Island Power Supply Project

Jan De Nul Group verbond Halul Island via onderzeese kabels met Ras Laffan. Daarmee zorgden we voor een upgrade van de stroomvoorziening van het centrum van Qatar voor offshore oliewinning. Klant Qatar Petroleum stelde Jan De Nul Group aan als aannemer van de kabelinstallatie.

De stroomvoorziening loopt via twee onderzeese kabels van 132 kV, elk met een lengte van ongeveer 101 km en een capaciteit van 100 MW. Op die manier kunnen ze voldoen aan de huidige en toekomstige vraag naar elektrisch vermogen voor het eiland Halul. Kabellegger Willem de Vlamingh voltooide de werken tussen 2014 en 2015.