Haven van Calais, Frankrijk

Haven van Calais, Frankrijk

Met meer dan 40 afvaarten per dag is Calais de bekendste en de belangrijkste hub voor het ferry verkeer van en naar het Verenigd Koninkrijk. Toch liep de haven tegen haar eigen capaciteitsgrenzen aan. Daarom werd beslist om de capaciteit niet alleen te vergroten, maar ook aan te passen aan een nieuwe generatie ferry’s. Die zullen in de toekomst nog toenemen in grootte.

Een groot consortium won de aanbesteding voor het ontwerp en bouw van deze nieuwe haven, volledig in zee gebouwd. Binnen het consortium was Jan De Nul Group was verantwoordelijk voor het baggeren van toegangskanaal en havenbassin, de bouw van een deel van de grote golfbreker, de landwinning op zee en uitgebreide grondverdichtingswerken.  In totaal werd 45 ha nieuw land opgespoten voor de haven, met zand gebaggerd uit het nieuwe havenbassin. Een nieuwe golfbreker van 3,3 km beschermt deze nieuwe terminal. Daardoor ontstond een nieuw zwaaibassin van maar liefst 90 ha. De eerste maanden verzorgde cutterzuiger Hondius de baggerwerken, maar het leeuwendeel nam cutterzuiger Fernão de Magalhães voor zijn rekening. Aan het hallucinante ritme van 60.000 m³ per dag creëerde dit schip vooral extra diepte voor de haven. Meer dan 1,7 miljoen T-stenen, in verschillende formaten, werden aangevoerd en geïnstalleerd. Om de draagkracht en weerstand van het gewonnen land te verbeteren werd met de techniek vibroflotatie het zand optimaal verdicht.