Halve Maandijk Oostende

Havenuitbreiding in Oostende, België

Bouwen aan de havenuitbreiding van Oostende

Een langgerekt strand, een luchthaven en een bloeiende haven: de stad Oostende heeft het allemaal. Om de stad te beschermen tegen overstromingen en om de groei van de haven te optimaliseren, breidden Jan De Nul, Soetaert en andere partners het toegangskanaal uit en versterkten ze de taluds. Voortaan kan de haven uitgroeien tot een hub voor schepen tot 200 meter.

In de haven van Oostende verbreedde Jan De Nul de toegangsgeul uit tot 145 meter, waardoor de haven toegankelijk werd voor grote jumbo- of offshore installatieschepen tot wel 200 meter. Om de haven te beschermen tegen overstromingen, versterkten we de oevers met blokken van 15 ton per stuk.

Een combiwand om op te bouwen

Voor de nieuwe kaaimuur bouwden we een combiwand over een lengte van 179 meter, verankerd met een betonnen kopbalk. Een combiwand is een grondkerende wand die de draagkracht van een constructie verhoogt. Stalen buispalen worden in de grond ingebracht, met tussenin damwanden ter versteviging. De combiwand wordt stabiel gemaakt door het plaatsen van horizontale stempels of bij het uitvoeren van een verankering in het achterliggende grondpakket. In totaal hebben we 169 ton stalen wapening verwerkt.