Nord-Sud de la Campine, Belgique

Noord-Zuid Kempen, België

De Kempense Noord-Zuidverbinding was een van de Missing Links in Vlaanderen. Dit bouwproject moest zorgen voor een vlottere en veiligere mobiliteit in de regio van Geel en Kasterlee en bestond uit 3 verschillende deelprojecten: de herinrichting van 11 kruispunten in en rond Geel, de bouw van een fly-over ter hoogte van Geel-West en de aanleg van een nieuwe 7 km lange verbinding tussen Geel en Kasterlee.

In totaal werden langsheen dit traject 11 verkeerspunten omgebouwd tot volwaardige kruispunten met verkeerslichten en/of verkeersstroken om vlot en veilig verkeer te garanderen.

Het afrittencomplex ‘Geel-West’ op de E313 werd volledig aangepast: het bouwteam legde twee nieuwe rotondes en bijhorende fietserstunnels aan. De bruggen over de E313 en het Albertkanaal werden vernieuwd.

Tussen Geel en Kasterlee legde het bouwteam een verbindingsweg van 7 km aan. Om vlot en veilig verkeer op deze nieuwe weg te garanderen werd ervoor gekozen om op dit nieuwe tracé geen kruispunten met lokale wegen aan te leggen. Ter hoogte van het natuurgebied ‘De Hoge Mouw’ gaat de weg over in een tunnel van 500 m lang, en ter hoogte van de Kleine Nete en het Kanaal Bocholt-Herentals werden nieuwe bruggen gebouwd.