Maintenance dredging in Belgian Coastal Ports, Belgium

Onderhoudsbaggerwerken in Belgische kusthavens, België

De havens van Zeebrugge en Oostende zijn belangrijke toegangspoorten tot de Europese markten. Deze roll-on/roll-off en diepzeecontainerhavens zijn een van de belangrijkste havens van België. Om voldoende diepgang te hebben in deze havens en in de vaarpassen ernaartoe laat de Vlaamse overheid, de afdeling Maritieme Toegang (aMT), baggerwerken uitvoeren zodat zeevaart van en naar België steeds mogelijk blijft.

De tijdelijke handelsvennootschap (THV) Noordzee en Kust, samengesteld uit Dredging International, Jan De Nul Group en Baggerwerken De Cloedt & Zoon, voert de onderhoudsbaggerwerken uit met sleephopperzuiger Sanderus en Alexander von Humboldt. In 2020 baggerden de schepen in de havens en in de vaarpassen meer dan 12.000.000 ton droog stof.

Bijzonder aan het project zijn de milieuvriendelijke maatregelen die de THV neemt, gestuurd door de Vlaamse overheid. Een van de maatregelen is om de schepen uit te rusten met een state-of-the-art filtersysteem, dat uitlaatgassen behandelt en uitstoot van nanodeeltjes voorkomt. Zo’n schepen krijgen de naam ULEv (Ultra-Low Emmission vessel), de Sanderus is er zo een. Alexander von Humboldt vaart dan weer op 100% hernieuwbare biobrandstof waardoor de fossiele CO2-uitstoot aanzienlijk daalt. Op deze manier zetten we in op een betere luchtkwaliteit.

De opdracht ving aan in januari 2017 en liep aanvankelijk tot januari 2020, maar dankzij de positieve samenwerking lopen de werken nu tot begin 2022.