(c) Lantis - project Right Bank

Oosterweelverbinding, België

Midden 2020 haalde Jan De Nul samen met zijn partners van de Tijdelijke Maatschap Combinatie Oosterweel (TM COTU) het Koninginnenstuk van de Oosterweelverbinding binnen: de bouw van de Scheldetunnel tussen linker- en rechteroever. Een half jaar later kwam daar het deelproject Rechteroever bij. Als deel van de Tijdelijke Maatschap Rechteroever Compleet (TM ROCO), werkt Jan De Nul mee aan de verbinding tussen de Scheldetunnel en de R1, zowel in noordelijke als in oostelijke richting.

Het Koninginnenstuk van de Oosterweelverbinding

De Scheldetunnel vormt de belangrijkste schakel in de Oosterweelverbinding en zorgt voor het sluiten van de Antwerpse Ring aan de noordkant. Met zijn 1,8 kilometer en drie rijstroken in elke richting zal de tunnel de drukte in de Kennedytunnel en op de zuidelijke Ring doen afnemen en rechtstreekse verplaatsingen tussen beide oevers mogelijk maken.

Bovendien zullen fietsers dankzij een afzonderlijke fietskoker van zes meter breed in de Scheldetunnel veilig en vlot dezelfde verplaatsing kunnen maken.

De grootste werf van het land: paradepaardje voor de civiele sector

Het deelproject Rechteroever heeft een in Vlaanderen nooit geziene omvang en complexiteit. Het wordt de grootste werf van het land, dwars door een dicht bebouwd gebied met drukke verkeersaders.

Op rechteroever wordt de R1 volledig verdiept en gedeeltelijk overkapt aangelegd, zodat het viaduct van Merksem verdwijnt en het stedenbouwkundig landschap een grondige gedaanteverwisseling ondergaat. Antwerpen krijgt er een eigentijdse groene en maatschappijvriendelijke omgeving bij.

Om dit alles op een zo kort mogelijke termijn te realiseren is het nodig om tijdelijk een nieuwe R1 aan te leggen ten oosten van de bestaande R1.

Beelden: © Lantis