Jan De Nul renoveert 2.500 ton zware sluisdeur van Pierre Vandammesluis

Pierre Vandammesluis Zeebrugge, België

Sluisdeur spectaculair uitgehesen

Jan De Nul renoveert sluisdeur van 2.500 ton

Een gewicht van ruim 2.500 ton en de oppervlakte van een kwart voetbalveld. De sluisdeur van de Pierre Vandammesluis in Zeebrugge is geen lichtgewicht. En toch slaagde Jan De Nul Group erin om de deur los te koppelen, uit het water te tillen en met een drijvende bok over te brengen naar de achterhaven voor grondige renovatie. Een spectaculaire operatie die maar liefst 19 uur duurde. Tijdens de renovatiewerken kon de sluis perfect blijven functioneren.

De Pierre Vandammesluis in Zeebrugge dateert uit 1984 en bestaat uit twee sluishoofden met elk twee roldeuren en twee beweegbare bruggen. In 2018 tilde Jan de Nul Group de meest zeewaartse deur uit de deurkamer, en plaatste die na renovatie in 2019 terug. In 2020 gebeurde hetzelfde met de meest landwaartse deur. Daarvoor mobiliseerde Jan De Nul Group de drijvende bok Gulliver, die tot 4.000 ton kan hijsen.

Een consortium van Jan De Nul nv, Algemene Ondernemingen Soetaert nv, Almex Metaal en Demako nv renoveerde de sluisdeur in de achterhaven van Zeebrugge. Eens aan land, werden stellingen rond de deur geplaatst om oesters en slib te verwijderen. Het consortium verving meerdere mechanische onderdelen en installeerde nieuwe technieken zoals een compressor en agitatieschroeven. Daarnaast gebeurden meerdere aanpassingen aan de staalstructuur, zoals de plaatsing van 4 extra vlinderkleppen. Na de renovatiewerken werd de deur opnieuw geschilderd om ze te beschermen tegen corrosie.

In 2021 wordt de gerenoveerde sluisdeur opnieuw terugvaren naar de sluis, om ze in de deurkamer te plaatsen. Tijdens deze renovatiewerkzaamheden kan de Vandammesluis perfect blijven functioneren met de drie andere sluisdeuren.

Intense voorbereiding

Samen met het studie- en tekenbureau van Jan De Nul ging het projectteam enkele maanden eerder al aan de slag om de werkmethodes en uitvoeringsplannen grondig uit te werken. Op de vier te installeren hijsogen op de deur vervingen ze de bestaande huidplaat door een dikkere plaat met hijsoog. De laatste twee weken voor de hijsdatum werd de uitkragende arm ingekort en vonden de voorbereidingen plaats om de bovenrolwagen en de deur te ontkoppelen.

“Deze hijs- en uitvaaroperatie hebben we 4 maanden voorbereid, waarvan 8 weken on-site. Ondanks de impact van COVID-19, slaagden we erin de vooropgestelde hijsdatum te respecteren. We voerde de voorbereidende werken snel, efficiënt en kwaliteitsvol uit.” Kenneth De Visch, Projectmanager

Nauwkeurige uitvoering

Het uithijsen van de sluisdeur vroeg opperste concentratie. Zowel op de hijsdag als bij de voorbereidende werken moest de werfleiding de afstemming en coördinatie van de verschillende activiteiten grondig voorbereiden en opvolgen. Tijdens de uitvaaroperatie was de passage aan de openstaande bruggen een cruciaal aandachtspunt. Ondanks het inkorten van de uitkragende arm was nog steeds een beperkte vrije ruimte van slechts 2,5 meter berekend tegenover de openstaande bruggen. Maar ook tijdens de voorbereidingsfase moesten belangrijke factoren in kaart worden gebracht. Zo had het hijsgewicht een grote impact op het ontwerp van de hijsogen en de uitvoeringsmethode. Een onbekende factor was het werkelijke gewicht van aangroei zoals oesters en mossels, en slib op de deur. Uiteindelijk bevond zich maar liefst 750 ton aangroei en slib op de deur, waardoor het te hijsen gewicht bepaald werd op 2.715 ton.

2.500 ton
Gewicht
750 ton
Aangroei en slib
2,5 meter
vrije ruimte tegenover openstaande bruggen