Schools of Tomorrow, Belgium

Scholen van morgen, België

De nv ‘Scholen van Morgen’ bouwt 182 kleuter-, lagere en middelbare scholen, op initiatief van de Vlaamse overheid. Op die manier wordt het historische probleem van de verouderde onderwijsinfrastructuur in Vlaanderen aangepakt. Een project waar Jan De Nul Group graag aan meewerkt.

‘Scholen van Morgen’ is een publiek-private samenwerking tussen de Vlaamse overheid enerzijds en AG Real Estate en BNP Paribas Fortis anderzijds. Jan De Nul Group bouwt voor AG Real Estate in totaal veertien scholen. De opdracht omvat het ontwerp, de bouw en het 30-jarig onderhoud. Elke School van Morgen is een uniek project, gebaseerd op de lokale noden en visie, en beantwoordt aan alle moderne eisen qua duurzaamheid, comfort en flexibiliteit. In totaal gaat het om 710.000 vierkante meter aan schoolinfrastructuur voor 133.000 leerlingen. Jan De Nul Group heeft een dBM-overeenkomst met de bouwheer: Design, Build en Maintain. Het ontwerp van het gebouw wordt voorzien door een extern architectenbureau. Van zodra de bouw begint, neemt Jan De Nul Group die verantwoordelijkheid over het design over, vandaar de kleine d.