Jan De Nul Group, CAT site

On site bodemsaneringswerken geven toekomst aan CAT-site in Vilvoorde-Machelen, België

Aan de achterzijde van het station van Vilvoorde bevindt zich de CAT-site, beter bekend als de terreinen van het vroegere Renault Vilvoorde. Het industriële verleden van de site, met o.a. een voormalige uitbating als stortplaats, heeft geleid tot een ernstige bodemverontreiniging. Het aanwezige milieupassief met o.a. BTEX, zware metalen, VOCL en minerale olie, wordt nu in opdracht van de OVAM en in samenwerking met de private projectontwikkelaar MG Real Estate aangepakt met oog op herontwikkeling. De uitvoering van deze saneringswerken werd gegund aan een consortium met onze milieudivisie Envisan.

Meer dan twintig jaar geleden, anno 1997, was de sluiting van Vilvoordes grootste fabriek, een sociale ramp. Intussen bleef het terrein er jarenlang verloederd bijliggen. Vandaag lacht de site haar nieuwe toekomst tegemoet met een herbestemming naar nieuwe logistieke, industriële en residentiële ruimte. Daarvoor is een grondige sanering van de bodem onontbeerlijk.

On site bodemsanering

Samen met onze partners staan wij sinds 2020 in voor de bodemsaneringswerken die uitgevoerd worden in de Oostelijke zone van het projectgebied. Onze activiteiten omvatten het selectief ontgraven van 207 000 ton verontreinigde afvalhoudende gronden  Hierbij is er een  bijzondere aandacht voor de veiligheidsmaatregelen m.b.t. emissiebeheersing en emissiemonitoring. De gronden worden gescheiden van het afval en worden in biopiles gelegd om ter plaatse biologisch gereinigd te worden. De biologische reiniging berust op de biodegradatie van verontreinigde stoffen tot de eindproducten CO2 en water met behulp van micro-organismen zoals bacteriën en schimmels . Tegelijkertijd wordt bij de zwaarst verontreinigde gronden de verontreinigde lucht gereinigd via een thermische verbrandingsinstallatie met warmterecuperatie. De warmte die ontstaat wordt gebruikt om de inkomende luchtstroom op te warmen en om de temperatuur in de biopiles op peil te houden tijdens de koude wintermaanden.

Meer dan 95% hergebruik van alle materialen

Wij zetten in op een maximale recuperatie van de aanwezige materialen. Nadat de gronden zijn gereinigd tot de vooropgestelde terugreinigwaardes worden ze toegepast als aanvulgrond in de ontgravingsput. 

Via de on site reinigingsmethode en circulaire toepassing van de gronden wordt het transport op de weg zo tot een minimum beperkt. Ook dragen wij zorg voor het zuiveren van het verontreinigde bemalingswater met behulp van een tijdelijke mobiele waterzuiveringsinstallatie.