Tonkolili iron ore port, Sierra Leone

Tonkolili iron ore port, Sierra Leone

Het project voor de haven werd gefinancierd door de Wereldbank en omvatte normale baggerwerkzaamheden voor de kades van de haven en voor de veerbootterminal in Tangrin en Kissy. Jan De Nul Group bracht African Minerals, het kanaal bij Pepel naar de monding in Freetown, terug naar de oorspronkelijke diepte.

Daardoor kunnen schepen in Pepel nu tot 75.000 ton ijzererts laden. Cutterzuiger Dirk Martens baggerde een kanaal van Pepel tot Tonkolili, met een diepte van -3,9 m. Op die manier is het transport van ijzererts uit de mijnconcessie van London Mining mogelijk. In Tonkolili, het laadpunt stroomopwaarts, installeerden we palen voor de laadfaciliteiten en baggerden we de 'ligplaats'.