Taïwan – Pipeline sous-marin de Tung Hsiao

Tung Hsiao onderzeese pijpleiding, Taiwan

In 2016-2017 mobiliseerde Jan De Nul Group de Joseph Plateau naar de haven van An Ping. Het schip kreeg een van zijn grootste opdrachten tot dan toe: de installatie van meer dan 500.000 ton gesteente om een pijpleiding te stabiliseren.

Door frequente aardbevingen in het gebied is de bodem rond de pijpleiding onderhevig aan erosie. De pijpleiding zelf ligt op een diepte van ongeveer 110 m, maar door de aardbevingen erodeerde de zeebodem tot waterdieptes onder 130 m. De diepere delen naderden de pijpleiding bij elke nieuwe aardbeving. Onze lokale partner Hung Hua produceerde het rotsmateriaal en leverde het aan de haven van An Ping. Daar laadden we het aan boord van de Joseph Plateau, die het naast de pijpleiding installeerde. Zo konden we de stabiliteit van de pijpleiding garanderen en de erosie stoppen.