Équateur – Posorja – Approfondissement du chenal d’accès au port de Guayaquil

Verdieping toegangskanaal haven Guayaquil, Ecuador

Verdieping toegangskanaal haven Guayaquil

De beperkte diepgang van het 100 kilometer lange toegangskanaal beperkte voor veel schepen de toegang tot de belangrijke haven van Guayaquil. Door de bouw van een nieuwe haven aan de monding van de Golfo de Guayaquil zouden schepen kunnen aanmeren met een diepgang van 15,5 meter, in plaats van het huidige maximum van 9 meter.

Voor de bouw van die nieuwe containerhaven in Posorja, zo’n 85 km ten zuidwesten van Guayaquil, vertrouwde DP World de baggerwerken toe aan Jan De Nul Group. Een greenfieldproject dat ongelofelijk divers materieel en verschillende expertises vereist. We haalden alles uit de kast voor dit project: een kraanponton (backhoe dredger) en splijtbakken voor het baggeren van de trenches voor de fundering van de stapelplaatsen, drie sleephopperzuigers voor het baggeren van een zwaaikom en toegangskanaal, een sleephopper voor het opspuiten van de stapelruimte en nog een cutterzuiger voor de baggerwerken van een hardere ondergrond.

Onze grote en performante vloot droeg ertoe bij dat Ecuador voortaan ook grote containerschepen kan ontvangen. Hierdoor kan het land opnieuw een toonaangevende rol spelen in de regionale en internationale handel.