Verenigd Koninkrijk - CNOOC Telford/Scott

Verenigd Koninkrijk - CNOOC Telford/Scott

Het Telford- en Scott field zijn twee offshore olie- en gasvelden die zich in de Noordzee op waterdieptes tussen 130 en 150 meter bevinden. In 2018 en 2019 installeerde valpijpschip Simon Stevin in drie verschillende sessies meer dan 225.000 ton gesteente in die velden.

De werkzaamheden omvatten voornamelijk de bescherming van de al geïnstalleerde pijpleidingen.  Voorafgaand aan de installatie verrichte de Simon Stevin ook de bescherming van de oversteek, de beperking van de knikbeweging en de vulinstallatie voor de tegenvulling. Aangezien onze werkzaamheden plaatsvonden in de buurt van activa van verschillende derde partijen, hielden we gedetailleerde bijeenkomsten. We identificeerden de gevaren en bespraken gelijktijdige operaties met de andere schepen die ook in deze velden en op dezelfde pijpleidingen aan de slag waren.