Australië - Vincent Anchor Remediation Project

Australië - Vincent Anchor Remediation Project

De Vincent FPSO is een omgebouwde VLCC die aangemeerd ligt voor de kust van de Noordwestkaap in Australië. Het vaartuig ligt aan wal in ongeveer 340 m water, met behulp van 9 sleepankers die in 2008 zijn geïnstalleerd. Gedetailleerd onderzoek wees uit dat de capaciteit van de ankers vergroot moest worden. Daarom vroeg Woodside aan Jan De Nul Group om de ankers te stabiliseren met de installatie van 9 rotsbermen.

De Floating Production Storage and Offloading (FPSO) bevindt zich in een gebied met ruw weer en een grote waterdiepte. De Joseph Plateau was dus het ideale schip om de werkzaamheden in 2017 uit te voeren. De rotsbermen waren vrij hoog, maar moesten nauwkeurig worden geïnstalleerd om te verhinderen dat de ankers nog verder door de zeebodem zouden glippen. In totaal installeerden we 126.000 ton rots op de ankers. Door de nauwkeurige installatie en de optimale belading van de Joseph Plateau konden we het project in vier volledige rondvaarten voltooien.