Waterinjectiebaggerschepen

Waterinjectiebaggerschepen zijn kleiner dan traditionele baggerschepen, uiterst wendbaar en ze hebben een beperkte diepgang. Dit type baggerschip is perfect geschikt voor onderhoudsbaggerwerken in kleinere havens, maar ook voor andere opdrachten zoals het nivelleren van de zeebodem voor installatiewerken of het dieper ingraven van pijpleidingen en kabels. In tegenstelling tot de traditionele baggermethodes waarbij sedimenten opgebaggerd en vervoerd worden, wordt het bodemmateriaal bij waterinjectiebaggeren niet verwijderd. De injectie van water maken de sedimenten vloeibaar en de natuur zorgt voor het transport ervan.

Giovanni Venturi / Henry Darcy / Henri Pitot
Built in / Converted: 2009 / 2019 (Giovanni Venturi) - 2008 / 2019 (Henry Darcy & Henri Pitot)
Width sweep beam: 24 m