Jan De Nul Group - Projectontwikkeling - Knokke Albertplein

Heraanleg Albertplein gestart op 12 oktober

Begin 2019 werden de eerste voorbereidende nutswerkzaamheden uitgevoerd op het Albertplein. Intussen zijn de vernieuwingsplannen in een volgend stadium gekomen. Vanaf maandag 12 oktober 2020 gaan de definitieve herinrichtingswerken van het Albertplein van start. Op woensdag 7 oktober 2020 heeft het project- en bouwteam de bewoners rond het plein via een brief op de hoogte gebracht van de start van de werken

Herinrichting Albertplein

De werken omvatten in een eerste fase de aanleg van een gescheiden riolering en finale nutsleidingen en zullen volgens de huidige planning ongeveer 2 maand in beslag nemen om aansluitend vervolgd te worden door de effectieve graaf- en bouwwerken voor de bouw van een ondergronds garagecomplex, alsook de bovengrondse herinrichting van een architecturaal en levendig plein vormgegeven door Philippe Samyn and Partners.  

Minder hindermaatregelen 

In aanloop van de start van de werken heeft het project- en bouwteam in nauwe afstemming met het gemeentebestuur alle nodige en mogelijke minder-hindermaatregelen genomen om een vlot en veilig verloop te verzekeren gedurende de verschillende fases van de werken. Dit zowel op het vlak van algemene veiligheid, toegankelijkheid, parkeren als verkeerscirculatie van het werfverkeer. De werfzone wordt volledig afgesloten met vrijwaring van een vrije zone van 3 meter langs de gevels. De toegankelijkheid voor brandweer blijft gegarandeerd. 

Parkeren 

Vanaf maandag 12 oktober 2020 geldt een algemeen parkeerverbod op het volledige Albertplein. De nodige parkeerverbodsborden worden geplaatst op vrijdag 9 oktober. De garages van residentie du Zoute zullen tijdelijk niet toegankelijk zijn. De betrokken eigenaars/huurders worden door de bouwheer via een apart schrijven in detail geïnformeerd over de aan hun geboden parkeeroplossing. 

Verkeerscirculatie werfverkeer 

Er is een signalisatieplan opgemaakt ten behoeve van optimaal (werf)verkeer dat in voege treedt vanaf 12 oktober 2020. 

De Belgische televisiezender Focus-WTV bracht ons projectteam een bezoekje: 

Voor meer informatiewww.matuvu-knokke.be