Jan De Nul Group, project rijmenam Dijledonk

Safety-Safe project feestelijk afgesloten in aanwezigheid van Lydia Peeters, minister van mobiliteit

In de maand juni stond aan de Oude Keerbergsebaan in Bonheiden de Safety-safe. De Safety-safe is een snelheidsmeter die goed gedrag beloont. Het doel van de Safety-safe is om het aantal hardrijders binnen de bebouwde kom te verminderen en daarmee de verkeersveiligheid te vergroten.

In Bonheiden hebben weggebruikers € 947,34 gespaard door zich aan de snelheid te houden. Het spaardoel wordt gefinancierd door de ontwikkelaars van Dijledonk: PSR en COGIVA, die de verlaten Meurop site gelegen langs de Oude Keerbergsebaan nieuw leven inblazen. Dat bedrag mogen bewoners uitgeven aan een zelfgekozen doel voor de buurt.
Hoe werkt de Safety-safe?

Iedere bestuurder van een motorvoertuig die zich aan de snelheidslimiet houdt en de snelheidsmeter passeert, zorgt ervoor dat er geld in de digitale spaarpot komt. Dit is direct zichtbaar op de display. De Safety-safe staat vier weken in de straat. Daarna wordt het eindbedrag bekendgemaakt en besteed aan een door de bewoners gekozen doel. De beloning op straat is vervolgens een blijvende herinnering aan het gewenste gedrag in de wijk.

De Safety-safe is gebaseerd op het gedragswetenschappelijke principe dat goed gedrag belonen vaak veel effectiever is dan ongewenst gedrag bestraffen. De Safety-safe is een beproefd concept dat al in diverse Nederlandse provincies is ingezet en gemiddeld tot zo’n 20 tot 50% minder hardrijders leidt.

Primeur in Bonheiden

In de maand juni is de Safety-safe in de gemeente Bonheiden geplaatst. De komst van de Safety-safe in Bonheiden is een primeur voor België. De inzet van de Safety-safe in Bonheiden betrof een pilot: normaliter wordt de Safety-safe geplaatst in een straat waar voornamelijk bestemmingsverkeer rijdt. In Bonheiden is de Safety-safe ingezet op een weg met een groot aandeel doorgaand verkeer. Tijdens de pilot is getest of de Safety-safe ook werkt op dit type weg.

De meetresultaten

Bekijk hier de grafiek "Percentuele verdeling weggebruikers per snelheidscategorie tijdens de nulmeting en de 1-meting in oostelijke rijrichting."

Snelheidscategorie

% weggebruikers nulmeting

% weggebruikers 1-meting

Verschil tussen 0- en 1-meting

10-30 km/u.

33,82

40,62

20,2006

30-40 km/u.

25,48

27,75

8,89489

40-50 km/u.

30,70

22,12

-27,935

50-60 km/u.

8,15

7,77

-4,6118

60-70 km/u.

1,56

1,46

-6,5945

70-80 km/u.

0,21

0,18

-15,369

80-90 km/u.

0,07

0,05

-18,783

90-100 km/u.

0,01

0,01

-0,4244

Tabel 1: Percentage weggebruikers per snelheidscategorie tijdens nulmeting en 1-meting en verschil daartussen in oostelijke rijrichting.

Op basis van de meetresultaten concluderen wij dat de inzet van de Safety-safe op de Oude Keerbergsebaan succesvol was, ondanks het grote aandeel doorgaand verkeer.

Prijs

In totaal spaarden weggebruikers € 947,34 door zich aan de snelheid te houden. Lydia Peters, Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, heeft dit bedrag in vorm van een cheque uitgereikt aan de bewoners. De bewoners hebben zelf gekozen waar ze dit bedrag aan uit willen geven: een verkeersveiligheidsproject voor de wijk. Komende tijd wordt met de bewoners bepaald hoe hier precies invulling aan wordt gegeven.

Ontwikkeling

De Safety-safe aanpak is ontwikkeld door de verkeerspsychologen van XTNT en de communicatieadviseurs van Keijzer en wordt aangeboden in samenwerking met LED- en LCD-scherm leverancier Q-lite.

Dijledonk, een autoluwe woonsite in de steigers

Dijledonk wordt een autoluwe woonsite met prioritaire aandacht voor de zachte weggebruiker. Naast nieuwe ruimte voor wonen, werken en ontspannen, komen er nieuwe fietsverbindingen, veilige fietsenstallingen, elektrische laadpunten en deelwagens. Met hun steun aan het proefproject Safety Safe willen de projectontwikkelaars PSR-Jan De Nul Group en COGIVA samen met de gemeente Bonheiden, de buurt betrekken en enthousiasmeren om mee te werken aan een veilige leefomgeving.