Jan De Nul Group - Projectontwikkeling - De Lediaan

Vlaamse Regering keurt addendum aan Brownfield Convenant voor project De Lediaan goed

De Vlaamse Regering hechtte op 16 juli 2021 haar goedkeuring aan Addendum 1 aan het brownfieldconvenant 167. Diegem – Oude Haachtsesteenweg. Dit brownfieldconvenant kadert in het project De Lediaan, een sanerings- en herontwikkeling van een oude stortplaats te Diegem door PSR Brownfield Developers, de projectontwikkelingstak van Jan De Nul Group.

Het project omvat de sanering en herontwikkeling van een voormalige stortplaats in Diegem tot een duurzame intergenerationele wijk met verschillende woontypologieën, een centrale parkzone en trage verbindingen voor fietsers en voetgangers.

Via het addendum wordt het projectgebied uitgebreid waardoor voor een deel van het project een bijkomende ontsluiting langs de Karel Van Miertstraat kan gerealiseerd worden.

Ook de voormalige buurtweg maakt nu integraal onderdeel uit van het projectgebied. In de toekomst zullen nieuwe trage doorsteken de functie van deze voormalige buurtweg overnemen.

Meer informatie over het brownfieldconvenant en het project is te vinden via www.vlaio.be/brownfieldconvenanten en www.delediaan.be