Trancheuses

Trenchers
PT1 (Jet Trenching ROV)
PT1 (Jet Trenching ROV)

PT1 (Jet Trenching ROV)

Profondeur opérationnelle max.:
2 000 m
UTV1200 (Trenching ROV)
UTV1200 (Trenching ROV)
UTV1200 (Trenching ROV)

UTV1200 (Trenching ROV)

Profondeur opérationnelle max.:
3 m
Moonfish (Intertidal Trenching Vehicle)
Moonfish (Intertidal Trenching Vehicle)
Moonfish (Intertidal Trenching Vehicle)

Moonfish (Intertidal Trenching Vehicle)

Profondeur opérationnelle max.:
8.5 m
Sunfish (Ploughing Vehicle)
Sunfish (Ploughing Vehicle)
Sunfish (Ploughing Vehicle)

Sunfish (Ploughing Vehicle)

Profondeur opérationnelle max.:
9.5 m
Sunfish (Intertidal Trenching Vehicle in jetting mode)

Sunfish (Intertidal Trenching Vehicle in jetting mode)

Trenching depth:
3.5 m
Starfish (Elevated Excavator)
Starfish (Elevated Excavator)
Starfish (Elevated Excavator)

Starfish (Elevated Excavator)

Profondeur opérationnelle:
3.5 – 6 – 10 m
MG01
MG01
MG01

MG01

Diamètre maximum du pieu:
10 m
Swordfish

Swordfish

Profondeur opérationnelle max.:
3 m