Valorisatiecentra

Valorisatiecentra

Jan De Nul Group beschikt over geografisch goed verspreide verwerkingscentra. Daar valoriseren we verontreinigde sedimenten en slib. Steeds met het oog op hergebruik in alternatieve toepassingen.

We bezitten de noodzakelijke vergunningen en gespecialiseerde installaties om reinigingstechnieken toe te passen op verschillende bodemtypes. Maar we slaan ook tijdelijk niet-verontreinigde grond op, waaruit kan worden geput voor civiele of andere werken.