Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen waar de mensheid voor staat.

De laatste jaren worden we steeds vaker geconfronteerd met extreme weersomstandigheden. Dit zal in de komende jaren alleen maar toenemen. Maar er is een manier om het tij te keren: onze uitstoot van broeikasgassen drastisch verminderen. Daarom moeten we een energietransitie tot stand brengen, waarbij we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen afbouwen en overschakelen naar koolstofvrije elektriciteit. En we moeten dit nu doen!

  • Voltaire

    Grensverleggende offshore installatieschepen Voltaire en Les Alizés

    Windturbines zullen enorme afmetingen en installatiehoogtes hebben en op steeds grotere funderingen worden geplaatst. Jan De Nul investeert in haar materieel om aan haar klanten de meest efficiënte installatiemethode aan te bieden. Met een kraancapaciteit van meer dan 3.000 ton kan ons offshore jack-up installatieschip Voltaire windturbines installeren met een hoogte van meer dan 270 meter en wieken van 120 meter lang. Ons drijvend kraanschip Les Alizés kan funderingen tot 2.500 ton vervoeren en installeren.

  • Terranova

    Hoe een vervuilde stortplaats een zonnepaneelpark werd

    In ons proefproject Terranova hebben we een vervuilde en verwaarloosde gipsberg volledig herontwikkeld tot een van de grootste onderling verbonden zonnepaneelparken in de Benelux. Binnenkort zal de site worden uitgerust met een windturbine, die energie zal opwekken om de mogelijkheden van groene waterstofproductie te onderzoeken.

ONS CODE ZERO-ENGAGEMENT

We willen allemaal duurzamer worden.

Maar hoe brengen we dit in de praktijk? Ons bedrijfsprogramma Code Zero verenigt alle duurzaamheidsinitiatieven onder vier pijlers: zero uitstoot, zero ongevallen, zero afval, zero inbreuken. De introductie van dit programma is een mijlpaal, eerder dan een startpunt. En ook slechts één stukje van de puzzel. Om echt een verschil te maken, hebben we de steun van iedereen nodig, van onze eigen werknemers en klanten tot leveranciers, lokale gemeenschappen en overheden.

Related items