Totaal­oplossingen op maat

Jan De Nul Group is expert in vijf ­hoofdactiviteiten. ­

Offshore, maritiem, civiel, ­milieu en projectontwikkeling. Dankzij de vruchtbare wisselwerking binnen ons bedrijf kunnen we ­totaaloplossingen aanbieden ­waarbij we één, meerdere of zelfs alle ­activiteiten combineren.
 • Maritieme diensten

  We houden rivieren en kanalen op diepte, breiden bestaande havens uit en bouwen nieuwe havens. Door kustlijnen te verdedigen en uit te breiden, beschermen we het leven op het land.

 • Offshore diensten

  We bieden specifieke diensten aan voor de offshore energiemarkt. We installeren structuren op zee en beschermen ze tegen erosie. Maar we ontkoppelen en verwijderen ook die structuren als ze aan vervanging toe zijn.

 • Civiele realisaties

  We voeren alle types fundering uit. We leggen wegen aan en bouwen bruggen, tunnels en sluizen. We staan in voor de constructie van waterzuiveringsstations, rioleringen en ondergrondse trein­ en metroverbindingen.

 • Milieurealisaties

  Op oude verontreinigde sites, op ­actieve ­bouwwerven of in ­bestaande ­havengebieden wordt soms ­historische verontreiniging ­vastgesteld. We maken komaf met ­zulke ­verontreinigingen met het oog op hergebruik in alternatieve toepassingen. 

 • Projectontwikkeling

  Wij ontwikkelen duurzame leef- en werkruimtes die beantwoorden aan de noden van vandaag en morgen. Ons engagement voor grootschalige en kleinere vastgoedprojecten: een optimale ruimtelijke inpassing van het projectgebied in de onmiddellijke omgeving, architecturale kwaliteit, focus op duurzame projectontwikkeling en stakeholdermanagement.