Civiele realisaties

Civiele realisaties

Betere mobiliteit op land en water

De civiele realisaties van Jan De Nul Group dragen bij tot het verbeteren van de mobiliteit. We voeren alle types fundering uit. We leggen wegen aan en bouwen bruggen, tunnels en sluizen. We staan in voor de constructie van waterzuiveringsstations, rioleringen en ondergrondse trein-­ en metroverbindingen. We gebruiken de meest moderne en ecologische technieken voor de gebouwen die we realiseren. Na oplevering kunnen we instaan voor het verdere onderhoud van het bouwwerk.