Milieurealisaties

Milieurealisaties

Komaf maken met historische verontreiniging

Op oude verontreinigde sites, op actieve bouwwerven of in bestaande havengebieden wordt soms historische verontreiniging vastgesteld. Jan De Nul Group maakt komaf met zulke verontreinigingen. We saneren ter plaatse of graven de verontreinigde grond af om in één van onze valorisatiecentra te reinigen. Steeds met het oog op hergebruik in alternatieve toepassingen. Zo werken we mee aan een circulaire wereld.