Milieurealisaties

Milieurealisaties

Komaf maken met historische verontreiniging

Op oude verontreinigde sites, op actieve bouwwerven of in bestaande havengebieden wordt soms historische verontreiniging vastgesteld. Jan De Nul Group maakt komaf met zulke verontreinigingen. We saneren ter plaatse of graven de verontreinigde grond af om in één van onze valorisatiecentra te reinigen. Steeds met het oog op hergebruik in alternatieve toepassingen. Zo werken we mee aan een circulaire wereld.

ONZE BEDRIJFSFILOSOFIE: IMAGINE, THINK, ACT

Elke werknemer bij Jan De Nul Group handelt dagelijks volgens onze ITA-­filosofie. Een goede voorbereiding en operationele controle vormen de noodzakelijke garantie op succes. Het zit in onze natuur om zo te  werken. Kwaliteit, veiligheid, verbeterde processen en tevreden stakeholders: daar draait het om. Met een no-nonsensementaliteit streven we samen met onze klanten, partners en onderaannemers naar hetzelfde doel.
ONZE BEDRIJFSFILOSOFIE: IMAGINE, THINK, ACT