Albertplein in Knokke wordt échte 'Place MATUVU'

Gemeente Knokke-Heist gunt vernieuwing Albertplein aan ontwikkelaars GOETHALS PROMOTOR en PSR

De gemeente Knokke-Heist heeft met de private ontwikkelaars GOETHALS PROMOTOR en PSR (deel van Jan De Nul Group) een finale overeenkomst gesloten voor de onder- en bovengrondse heraanleg van het Albertplein gelegen tussen de Kustlaan en de Zeedijk.

De gemeente Knokke-Heist wil het Albertplein ter hoogte van de Zeedijk nieuw leven inblazen. Daarom schreef het gemeentebestuur in 2017 een verkoopdossier uit voor de herinrichting van het Albertplein met de ambitie om dit kloppende hart terug de ‘place to be’ van weleer te maken.

Ontwikkelaars GOETHALS PROMOTOR-PSR wonnen midden 2018 de aanbesteding en maakten samen met de publieke actoren werk van een hoogwaardig herontwikkelingsprogramma voor het Albertplein. Het ingediende ontwerp werd geoptimaliseerd en de input uit diverse buurtconsultaties werd dit jaar vertaald in een goedgekeurde bouwvergunning waarvan de werken na de zomer van start gaan.

Begin 2019 werden een aantal voorbereidende nutswerkzaamheden uitgevoerd. Vanaf september 2020 starten de ontwikkelaars met het vervolg van de nutswerkzaamheden om aansluitend eind dit jaar de effectieve bouwwerken aan te vatten. De verkoop van de 150 ondergrondse gesloten private parkings start midden augustus. De oplevering en ingebruikname van het nieuwe plein is voorzien in de eerste helft van 2023.

Johan Geeroms, Managing Director PSR (projectontwikkelingsdivisie van Jan De Nul Group):
“Onze missie is om complexe en uitdagende sites nieuw leven in te blazen. In Knokke realiseren wij niet enkel bovengronds een architecturaal waardevolle herinvulling van het plein, maar ook ondergronds optimaliseren wij deze onderbenutte ruimte door de bouw van de private parking voor de buurtbewoners en aanpalende straten die vandaag kampen met een tekort aan parkeerplaatsen. Een meerwaarde op meerdere niveaus.”

Luc Goethals, Gedelegeerd Bestuurder GOETHALS PROMOTOR:
“Dit hoogwaardige nieuwbouw- en stadsvernieuwingsproject ligt ons nauw aan het hart. Het biedt ons de opportuniteit om bij te dragen tot de heropleving van een unieke topligging in deze kustgemeente waar wij ruim 30 jaar werkzaam zijn. Onze lokale ervaring laat ons toe de wensen en noden van kopers aan de kust goed te begrijpen. Het toekomstige aanbod van ongeveer 150 private gesloten parkings in het Zoute spreekt bestaande en nieuwe eigenaars aan, wat zich vandaag reeds vertaalt in een duidelijke interesse voor dit project, waarvan de verkoop midden augustus start.”

Nieuwe place to be voor de kuststad

Het nieuwe ‘Place MATUVU’ krijgt een ondergrondse parking met ongeveer 150 private parkings. Bestaande nutsleidingen en riolering worden vernieuwd.

Bovengronds krijgt het plein een volledig nieuwe uitstraling, vormgegeven door Architect Philippe Samyn and Partners. Centraal op het plein komt een glazen halfrond paviljoen, omringd door een waterpartij. De publieke ruimte biedt plaats voor horeca en ontspanning, op een speelse ondergrond van zwart-witte straatstenen.

Meer weten?

Neem een kijkje op de projectwebsite: www.matuvu-knokke.be | E: info@matuvu-knokke.be

Over GOETHALS PROMOTOR

Kwalitatieve nieuwbouwprojecten op toplocaties - is het motto van GOETHALS PROMOTOR. Wij zijn een vaste waarde in de bouwpromotie en projectontwikkeling, al 30 jaar in Knokke-Heist. Naast appartementsbouw zorgden wij al voor meer dan 500 ondergrondse parkeerplekken. Kwaliteit en helder doordachte architectuur spelen een belangrijke rol in de realisatie van onze bouwprojecten. Vandaar dat wij zeer kritisch en nauwgezet onze architecten en bouwpartners selecteren. Op die manier zijn wij een solvabele partner om uw vastgoeddroom te realiseren. - www.goethalspromotor.be

Over PSR (Member of Jan De Nul Group)

Jan De Nul Group legt zich sinds 1999 via haar dochtervennootschap PSR (Partner in Site Reconversion) toe op projectontwikkeling. Wij zetten in op complexe stadsvernieuwingsprojecten, hergebruik en (her)ontwikkeling van bestaande on(der)benutte sites. Dat past binnen een toekomstgerichte visie op stedenbouw en projectontwikkeling. Ons engagement voor grootschalige en kleinere vastgoedprojecten: een optimale ruimtelijke inpassing van het projectgebied in de onmiddellijke omgeving, architecturale kwaliteit, focus op duurzame projectontwikkeling en stakeholdermanagement. Dankzij de synergiën binnen Jan De Nul Group met onder meer de civiele divisie zijn wij in staat om totaaloplossingen te bieden via een integrale aanpak. - www.jandenul.com