Afonso de Albuquerque

ULEv staat voor Ultra-Low Emission vessel. Het innovatieve, duurzame schip kreeg zijn vuurdoop in Argentinië.

Prins Hendrik Zanddijk

Nature Based Solutions versterken biodiversiteit. De dijk is op unieke wijze versterkt: zand in combinatie met natuurontwikkeling

Texel

De tweejaarlijkse WOW-prijs is een aanmoedigingsprijs voor grond-, weg-, en waterprojecten die op een innovatieve en slimme manier samenwerken.

Projectleider in Texel

Project Managers regisseren een project. Hij of zij behoudt de supervisie, communiceert, overlegt én is onmisbaar voor het goede verloop.