Prins Hendrik Zanddijk

Nature Based Solutions versterken biodiversiteit. De dijk is op unieke wijze versterkt: zand in combinatie met natuurontwikkeling