Zeebodeminterventie

Zeebodeminterventie

Zeebodeminterventie

Onze zeebodem zit vol duinen, dieptes en andere oneffenheden. Daarom zijn interventies noodzakelijk bij de installatie van offshore structuren. Om een stabiele basis te voorzien, wordt de zeebodem voorbereid. Dat doen we door duinen weg te baggeren, de ondergrond te nivelleren en indien nodig een eerste grindlaag te plaatsen. Pijpleidingen en kabels plaatsen we bij voorkeur onder de zeebodem. Daarvoor graven we specifieke geulen uit die starten in zee, mogelijk overgaan in intergetijdengebied en eindigen op het land.