Belangrijke concessie voor Jan De Nul in Bangladesh

Jan De Nul ondersteunt Bangladesh’ nationale economie en ontwikkeling van infrastructuur door ondertekening van concessie.

Dochteronderneming van Jan De Nul Group, Payra Dredging Company Limited (PDCL), heeft een concessieovereenkomst afgesloten met de havenautoriteit van Payra voor verdiepings- en onderhoudsbaggerwerken in het Rabnabad-kanaal aan de haven van Payra. Deze Publiek-Privaat Samenwerking (PPS) werd eind 2017 toegekend. De officiële ondertekeningsceremonie vond vandaag plaats in Bangladesh’ Ministerie van Scheepvaart in Dhaka.

“Jan De Nul voert al vele jaren grote PPS-contracten uit in Europa en Zuid-Amerika”, zegt David Jonckheere, Area Manager bij Jan De Nul Group. “We kunnen dit soort projecten aannemen en openbare besturen helpen bij de ontwikkeling van lokale infrastructuur die vaak van vitaal belang is voor de verdere economische ontwikkeling van een land. We zijn dan ook vereerd om dit contract vandaag te kunnen ondertekenen.”

Volgens deze overeenkomst zal Jan De Nul Group verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling, het baggeren en de inbedrijfstelling van het toegangskanaal, van zwaaikommen, anker- en aanlegplaatsen om de haven toegankelijk te maken voor grotere zeeschepen. Voor de verdiepingsbaggerwerken zal Jan De Nul niet minder dan negen baggerschepen inzetten, waaronder een aantal van de meest krachtige cutterzuigers ter wereld. Zodra de verdiepingsbaggerwerken voltooid zijn, zal Jan De Nul gedurende een periode van 10 jaar onderhoudsbaggerwerken uitvoeren.

Tijdens de onderhoudsperiode plannen havenautoriteit van Payra en Jan De Nul conform het ontwikkelde masterplan om de zeehaven van Payra verder te ontwikkelen tot een echte diepzeehaven. De regering van Bangladesh beschouwt de ontwikkeling van de diepzeehaven van Payra van vitaal belang voor een snelle en efficiënte ontwikkeling van de infrastructuur en de handel in Bangladesh.

Derde grootste zeehaven van Bangladesh

De zeehaven van Payra is de derde zeehaven van Bangladesh, na Chittagong en Mongla. Om de nationale economie en vooruitgang te stimuleren, keurde het parlement van Bangladesh op 10 november 2013 de Payra Port Authority Act 2013 (Wet van 2013 op de Havenautoriteit van Payra) goed. Op 19 november 2013 werd Payra officieel als de derde zeehaven van het land ingehuldigd door de Eerste Minister, Sheikh Hasina.

Opleiding van lokaal personeel

Binnen dit contract verbindt Jan De Nul Group zich er ook toe om het personeel van havenautoriteit van Payra op te leiden. Lokale werknemers zullen praktische ervaring verwerven in het uitvoeren van offshore baggerwerken. Het feit dat ze ter plaatse op de werf en aan boord van de schepen zullen kunnen gaan, zal deze opleiding bijzonder doeltreffend maken. Dit is een echte win-winsituatie: de lokale gemeenschap wordt gewapend met de noodzakelijke professionele vaardigheden en Jan De Nul Group bepaalt en monitort de kwaliteit van de opleiding. Een duurzame vorm van samenwerking met de lokale gemeenschap.