Belgische ministers bezoeken bouwwerf voor Prinses Elisabeth-eiland

Premier Alexander De Croo, minister voor Energie Tinne Van der Straeten en staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine bezochten Jan De Nul Group en DEME's bouwwerf in Vlissingen, Nederland, waar de caissons voor 's werelds eerste artificiële energie-eieland worden gebouwd.

Bouwtijd per caisson duurt ca. 3 maanden

De werf in Vlissingen is opgestart in september 2023. Er werken dagelijks zo’n 300 mensen.  Met de bouw van de eerste caisson wordt de omvang van het project pas echt zichtbaar. Elke betonnen bouwsteen is 57 meter lang, 30 breed en 30 meter hoog en weegt 22.000 ton. Het duurt ca. drie maanden om één caisson te bouwen. Het productieproces is opgedeeld in vijf stappen die telkens 20 dagen duren. De verplaatsing tussen de diverse werklocaties gebeurt via zogenaamde schuifbanen en duurt een zestal uren. Het meest impressionant is de tweede bouwfase waarbij de caissonmuren via glijbekisting geproduceerd worden. Per uur komt er tien centimeter bij en dat zo’n tien dagen lang.

23 caissons voor één eiland

Wanneer de caissons klaar zijn, transporteert een semi-afzinkbaar schip ze verderop in de haven, waar ze te water gelaten worden en tijdelijk gestockeerd worden. Deze zomer -bij goed weer- worden ze dan verplaatst naar hun finale locatie in de Noordzee. De caissons worden de buitenmuren van het energie-eiland. Het eiland zelf wordt opgespoten met zo’n 2.3 miljoen m³ zand, dat lokaal gewonnen wordt. Eind 2026 zal het eiland klaar zijn en kan de installatie van de elektrische apparatuur starten. De contracten hiervoor worden dit jaar aanbesteed.

Het energie-eiland kan rekenen op middelen uit het Europese Covid-herstelfonds. In overleg met de Belgische regering is een subsidie van ongeveer 100 miljoen euro toegekend. Ook voor de realisatie van een reeks natuurmaatregelen is zowel Belgische als Europese steun toegezegd. In samenspraak met experts in natuurbehoud en marien milieu is een ‘nature inclusive design’ uitgewerkt dat de biodiversiteit op en rond het eiland zal versterken.

Een innovatief hoogstandje

Het Prinses Elisabeth Eiland wordt het eerste kunstmatige energie-eiland ter wereld dat zowel gelijkstroom (HVDC) als wisselstroom (HVAC) combineert. De hoogspanningsinfrastructuur op het eiland zal de elektriciteitskabels van de windparken van de Prinses Elisabeth zone bundelen. Het eiland wordt tegelijk een hub voor toekomstige interconnectoren. Het gaat om zogenaamde hybride interconnectoren die een dubbele functie hebben en dus efficiënter zijn. Ze zorgen niet alleen voor stroomuitwisseling tussen landen maar zullen ook verbonden zijn met nieuwe offshore windparken in het noordelijke deel van de Noordzee die ons land op termijn van grote volumes groene stroom voorzien.  

Alexander De Croo, premier van België: "De Noordzee wordt de energiecentrale van onze energieonafhankelijkheid. Het Prinses Elisabeth Eiland zal daarbij een cruciale schakel zijn. Ons land is al langer een pionier op het vlak van offshore wind. Door blijvend te innoveren, versterken we onze positie ook voor de toekomst. Het geeft onze Belgische bedrijven opnieuw de kans om baanbrekend werk te verrichten, hier en in het buitenland. En dat alles met de garantie van duurzame energie tegen een competitieve prijs voor onze burgers en bedrijven. We zetten België andermaal op de kaart."

 

Tinne Van der Straeten, Federaal minister van Energie: "Onze expertise op zee is vandaag wereldwijd bekend. Naast de technische kennis en knowhow is het Prinses Elisabeth Eiland ook een sterk staaltje van participatie. Het is het eerste project van die omvang die van bij het begin rekening houdt met de biodiversiteit en die dat deed in samenspraak met experten ter zake. België toont dat hernieuwbare energie en biodiversiteit hand in hand gaan en zet zo de toon voor vele toekomstige projecten in de Noordzee, het centrum van de Europese ambities voor wind op zee.”

 

Thomas Dermine, Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen: "Het Energie-eiland is een vlaggenschipproject van het Relanceplan en belichaamt drie van de bepalende kenmerken ervan: investeringen in infrastructuur, de inzet van innovatieve oplossingen en de versnelling van de ecologische transitie. Het project illustreert ook de dynamische aanpak van het Relanceplan: het duurde 6 jaar om van de conceptuele fase tot de volledige voltooiing te komen, wat een hele prestatie is voor een project van deze omvang."

 

Julie De Nul, CEO Jan De Nul Group: “Als CEO van Jan De Nul Group ben ik bijzonder trots op de bouw van deze caissons. Zij vormen binnenkort op zee de contouren van het allereerste energie-eiland ter wereld. Een sterk staaltje van meebouwen aan de energietransitie op water en land. Een grote stap naar een duurzame toekomst. En daar zetten wij als Jan De Nul Group en als team van TM Edison en Elia heel gedreven onze schouders onder.”

 

Luc Vandenbulcke, CEO DEME Group: “De nauwe samenwerking tussen de teams van TM Edison en Elia heeft de afgelopen maanden geleid tot aanzienlijke vooruitgang in de realisatie van 's werelds eerste energie-eiland. Terwijl de bouw van de caissons in volle gang is, zijn inmiddels ook de offshore werkzaamheden van start gegaan om de installatie van deze caissons op zee mogelijk te maken. Dit unieke project, dat innovatieve technologie combineert met een nature-inclusive design, biedt Belgische bedrijven zoals DEME opnieuw een opportuniteit om onze voortrekkersrol en expertise in het bouwen van infrastructuur die de energietransitie ondersteunt te tonen.”