Blue Innovation Swell-award 2020

Coastbusters wint Blue Innovation Swell-award 2020

Op 27 oktober 2020 werden we met de Blue Innovation Swell-award gelauwerd voor onze innovatieve samenwerking binnen het ambitieuze Coastbusters project.

De Blue Innovation Awards zijn in het leven geroepen door de Blauwe Cluster, een partner die bedrijven verbindt met andere bedrijven, kenniscentra en overheidsinstellingen om zo de economische activiteit op zee verder te bevorderen. Met deze awards willen ze inspirerende initiatieven van organisaties die actief rond innovatie en duurzaamheid werken, erkennen én ze tegelijk ook onder de aandacht brengen.

In totaal reikte de Blauwe Cluster vijf awards uit. De Blue Innovation Swell-award voor samenwerkingsactiviteiten ging naar onze innovatieve samenwerking met partners ILVO, DEME, SIOEN en VLIZ binnen het Coastbusters project.

Dit project, dat van april 2017 tot mei 2020 liep, focust op de aanleg van biogene riffen voor de Belgische kust om erosie tegen te gaan. Want door de klimaatverandering stijgt de zeespiegel en neemt het aantal stormen toe. Jaarlijks slaan deze stormen duizenden tonnen strandzand af. Coastbusters ging daarom op zoek naar een natuurgerichte aanpak om onze kusten te verdedigen en het zand vast te houden. Het team heeft belangrijke innovatieve stappen gezet om biogene riffen te bouwen die de energie van de golven breken en een barrière vormen voor het afgeslagen zand. Hiervoor testten ze 3 types ‘biobouwers’: flora (zeegras & zeewier), schelpdieren (mosselen & oesters) en kokerwormen. Deze biobouwers kregen hun naam, omdat ze de aanzet vormen tot meer biodiversiteit in het kustsysteem.

Intussen startte het Coastbusters 2.0-project dat zal verder werken op het veelbelovende mosselrif.

Copyright foto's G-STIC, met dank aan de Blauwe Cluster.

GERELATEERDE BERICHTEN