De Lediaan brengt op oude zandgroeve een groot publiek park met ruimte voor duurzaam wonen

De Lediaan staat in de steigers

Ontwikkelaar PSR werkte een toekomstvisie uit om in samenspraak met de betrokken overheden de oude Desmedt-site op te waarderen tot een publiek toegankelijk glooiend park van 1,8 hectare met ruimte voor wonen. Om haar visie op de sanering en herontwikkeling van dit gebied toe te lichten organiseert PSR op donderdagavond 12 december een eerste publieke infomarkt. Het betreft een pioniersproject in de duurzame integratie van oude stortplaatsen in hun omgeving.

De vroegere zandwinningsite voor Lediaansteen en nadien stortplaats voor bouwafval wordt na 40 jaar stilstand gesaneerd en herontwikkeld door PSR, die sinds 2017 de terreinen in eigendom heeft. Er vindt hierover een infomarkt plaats in GC ’t Kwadrant in Diegem. Buurtbewoners en andere geïnteresseerden kunnen op donderdag 12 december de infomarkt vrij bezoeken tussen 18u en 21u. Ze kunnen er het ontwerp masterplan bekijken en met hun vragen terecht bij de medewerkers van de betrokken actoren.  

De plannen leven al een tijdje om deze oude industriële site, gelegen tussen de Oude Haachtsesteenweg, de spoorweg en de Kosterstraat, te herontwikkelen. PSR werkte samen met ontwerpbureau OMGEVING om een ontwerp masterplan uit te werken, binnen de krijtlijnen van het RUP Diegem-Centrum. De gebiedsontwikkeling krijgt de toepasselijke naam De Lediaan en zet in op het realiseren van een groot publiek, vlot doorwaadbaar en glooiend park van 1,8 hectare in combinatie met compacte en duurzame wooneenheden. In De Lediaan gaan ontspannen, samenleven en wonen hand in hand, voor zowel huidige als nieuwe bewoners.  

Pionieren in het duurzaam opwaarderen van stortplaatsen

De cijfers van de OVAM geven aan dat er in Vlaanderen alleen minstens 3.300 stortplaatsen zijn. Samen beslaan ze een oppervlakte die te vergelijken is met die van twee centrumsteden. De circulaire economie biedt nieuwe kansen om stortplaatsen anders aan te pakken. In 2015 keurde de Vlaamse Regering de OVAM-conceptnota over duurzaam voorraadbeheer van stortplaatsen goed. Hiermee is Vlaanderen de eerste regio ter wereld die stortplaatsen beheert met het oog op een optimale ruimtelijke inpassing in de leefomgeving (Waste to Land) en mogelijke valorisatie of ontginning van de inhoud (Waste to Material).  PSR wil deze braakliggende site na 40 jaar eindelijk een nieuwe bestemming geven.

Vooruitgaan via een integrale aanpak

De realisatie van De Lediaan zal gefaseerd verlopen. Deze infomarkt is alvast een belangrijke stap in de richting van een finaal masterplan, de vergunningsaanvraag, alsook de sanering van bepaalde historisch verontreinigde zones op het terrein.  Johan Geeroms vult aan: “Wij staan in de startblokken om vooruit te gaan in nauw overleg met alle betrokken actoren. De Lediaan blaast de Desmedt-site nieuw leven in, het zal er beter worden voor alle Diegemnaars. De Lediaan wordt de groene woonlong van Diegem met een groot publiek park van 1,8 hectare als centrale ontmoetingsplek.”

Praktische info voor buurtbewoners en andere geïnteresseerden:

Infomarkt op donderdag 12 december 2019
Vrij en doorlopend te bezoeken tussen 18u - 21u
GC ’t Kwadrant - Zaal ‘t Zand
Ingang via : Kosterstraat 2 in Diegem

Over de oude Desmedt-site

Al van in de Middeleeuwen werd in de streek van Diegem traditioneel de Lediaan-zandsteen ontgonnen, een witkleurige zandige kalksteen, die als kwaliteitsteen diende voor de opbouw van kerken en paleizen in Brabant.  Zo ook het geval op de oude zandwinning Desmedt (voorheen Gebroeders De Kempeneer). De site met een oppervlakte van 28.174 m², gelegen langsheen de Oude Haachtsesteenweg in Diegem, kadert vandaag volledig in de definitie van een brownfield. Na het stopzetten van de zandwinningsactiviteiten in 1960 werd de voormalige zandgroeve tot in 1977 gebruikt als stortplaats voor bouwpuin en geraakte het gebied verwaarloosd en onderbenut. PSR is na verwerving van het terrein in 2017, samen met de betrokken actoren gestart met de herontwikkeling van deze site als inbreidingsproject naar een mix van publiek groen, grondgebonden woningen, urban villa’s en appartementen.  

Over PSR

PSR (Partner in Site Reconversion) is een dochtervennootschap van Jan De Nul Group. PSR is een projectontwikkelaar die sinds 1999 de nadruk legt op stadsvernieuwingsprojecten, hergebruik en (her)ontwikkeling van bestaande on(der)benutte sites die soms ook te kampen hebben met een historische milieuproblematiek.  Dat past binnen een toekomstgerichte visie op stedenbouw en projectontwikkeling. PSR zet in op creatieve, innovatieve en duurzame projecten en doet dit zowel in stedelijke als landelijke gebieden in België. Dankzij de synergiën binnen Jan De Nul Group met onder meer de civiele en milieu divisies is PSR in staat om totaaloplossingen te bieden via een integrale aanpak.

Johan Geeroms, Managing Director PSR is fier op die pioniersrol: “Voor de oude stortplaats in Diegem werd de piste van een mogelijke ontginning onderzocht en geëvalueerd. Het stortmateriaal bestaat hoofdzakelijk uit bouwpuin en is dus makkelijk zeefbaar. Waar mogelijk zal het uitgezeefde puin als funderingsmateriaal voor wegenis en gebouwen gebruikt worden. In afstemming met de OVAM en in samenwerking met zusterbedrijf Envisan, zuiveren wij hier niet alleen de in de bodem aanwezige afvalstoffen, maar hergebruiken wij zowel het historisch gestorte bouwpuin, alsook de ruimte zelf. PSR voldoet hiermee geheel aan de circulaire principes van ‘Waste to Land’ en ‘Waste to Materials’.” 

Johan Geeroms, Managing Director PSR

Jan De Nul Group, projectontwikkeling, Diegem De Lediaan