Drie nieuwkomers voor Jan De Nul: Giovanni Venturi, Henri Pitot en Henry Darcy

Waterinjectiebaggerschepen vullen de veelzijdige vloot van Jan De Nul aan.

Het hoeft niet altijd de grootste te zijn. Na het recente nieuws over de bestelling van het gigantische offshore jack-up installatieschip Voltaire breidt Jan De Nul Group opnieuw zijn vloot uit met drie waterinjectiebaggerschepen (Water Injection Dredger of WID).

Giovanni Venturi is de eerste die nu door de scheepswerf PaxOcean wordt opgeleverd. Jan De Nul Group kocht recent drie offshore bevoorradingsschepen en laat ze door de Singaporese scheepswerf ombouwen tot zeevarende waterinjectiebaggerschepen. Giovanni Venturi zal meteen worden gemobiliseerd naar zijn eerste project in Argentinië. De andere twee waterinjectiebaggerschepen Henri Pitot en Henry Darcy zijn nog in ombouw en zullen later dit jaar worden opgeleverd.

De WID’s zijn uitgerust met een waterinjectiesysteem met jetnozzles om water onder lage druk in de bodem te injecteren. Op die manier wordt het bodemmateriaal in suspensie gebracht en verplaatst het zich op een natuurlijke wijze, net boven de zeebodem, via natuurlijke sedimentstromen. De schepen zijn ook uitgerust met dynamische positionering (Dynamic Positioning of DP), deiningscompensatie voor stabiele werkomstandigheden op zee en dieselelektrische motoren die de CO2-uitstoot aanzienlijk verminderen.

Mobiel en flexibel

De schepen zijn kleiner dan traditionele baggerschepen, uiterst wendbaar en ze hebben een beperkte diepgang. Dit type baggerschip is perfect geschikt voor onderhoudsbaggerwerken in kleinere havens, maar ook voor andere opdrachten zoals het nivelleren van de zeebodem voor installatiewerken of het dieper ingraven van pijpleidingen en kabels.

Milieuvriendelijke baggermethode

In tegenstelling tot de traditionele baggermethodes waarbij sedimenten opgebaggerd en vervoerd worden, wordt het bodemmateriaal bij waterinjectiebaggeren niet verwijderd. De injectie van water maken de sedimenten vloeibaar en de natuur zorgt voor het transport ervan. De sedimenten blijven in hun natuurlijke omgeving en verplaatsen zich enkel horizontaal, net boven de zeebodem. Dit proces heeft geen impact op de bovenliggende waterlagen.

Doordat er geen hopper, bak of pijpleiding nodig is om de sedimenten te vervoeren, is waterinjectiebaggeren ook een kostenbesparende baggertechniek.