Envisan pakt mee de historische vervuiling in De Lieve aan

Envisan, milieudochter van bagger- en bouwbedrijf Jan De Nul Group, ondersteunt de komende zes weken de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) bij het plaatsen van innovatieve reactieve matten in de waterloop De Lieve om historische vervuiling van bodem en grondwater ten gevolge van industriële activiteiten uit de 19de eeuw aan te pakken. Deze werken passen binnen het Europese RESANAT-project (‘REstverontreiniging SAneren met NATure-based technieken’), een Vlaams-Nederlandse samenwerking.

Hoogtechnologische matten zuiveren het water

De OVAM en het projectteam zullen de komende weken speciaal ontworpen matten op de bodem en oever van De Lieve plaatsen. Deze innovatieve matten vervangen de oude, verontreinigde sliblaag en schermen het oppervlaktewater af van de verontreiniging in afwachting van de volledige sanering van de terreinen. Ze zullen de vervuiling uit het grondwater filteren en op een natuurlijke manier afbreken.

De matten zijn een doorlaatbare constructie van geotextiel, vergelijkbaar met de structuur van een donsdeken. In de vakken wordt een vulmateriaal aangebracht dat verontreiniging vasthoudt of helpt afbreken. Als vulmateriaal worden natuurlijke materialen zoals veen en biochar (een soort houtskool) gebruikt. Het project zal nog een 2-tal jaar duren. De matten zelf zullen nog langere tijd blijven liggen, tot door de verdere sanering de impact van de verontreiniging op De Lieve weggenomen is.

Een Vlaams-Nederlandse samenwerking 

Het projectteam dat de verontreiniging van De Lieve aanpakt bestaat uit Envisan-Jan De Nul Group, Tauw, TTE Consultants, Witteveen+Bos en iFLUX, allen actief in de bodemsaneringssector en met een gedeelde focus op innovatieve duurzame milieutechnieken.

An Smet, Directeur Envisan: “Onze deelname aan dit Europese RESANAT-project wordt gedreven door onze honger naar innovatie. Innovatie maakt deel uit van onze strategische pijlers om te komen tot duurzame oplossingen voor een betere planeet. Bij Envisan onderscheiden we ons dankzij research & development rond unieke en innovatieve oplossingen. Dit project sluit dan ook perfect aan bij onze visie. We zijn trots en blij dat we dit partnerschap met de Vlaamse en Nederlandse collega’s, en met OVAM kunnen aangaan.”

Binnen het Europese RESANAT-project werken zeven kleine en grote ondernemingen uit Nederland en Vlaanderen samen met kennisinstelling Deltares en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM om de herontwikkeling van verontreinigde gronden in Nederland en Vlaanderen te stimuleren. Conventionele sanerings- en beheerstechnieken zijn duur, energie-intensief, duren lang en verbruiken soms veel grondwater.  

RESANAT stimuleert innovatie van saneringstechnieken, waarbij planten, micro-organismen, natuurlijke materialen en wind- en zonne-energie worden ingezet om restverontreiniging te beheersen. Duizenden locaties in Vlaanderen en Nederland die nog met (rest)verontreiniging kampen, zullen dankzij deze nieuwe technieken opnieuw gebruikt kunnen worden voor wonen en werken. RESANAT wordt uitgevoerd met de financiële steun van Interreg Vlaanderen-Nederland.

Historische vervuiling in De Lieve

Tussen de Durmeschipstraat en de Watlingtonstraat in Wondelgem zorgt De Lieve voor afwatering van het overtollige regenwater. Dit is belangrijk om de buurt te beschermen tegen overstromingen. Daarom werd het kanaal eind 2019 uitgebaggerd, zodat er bij hevige regen zeker geen problemen zouden zijn.  

Op die plek werd in bodem van De Lieve een sterke verontreiniging vastgesteld met minerale olie en PAK-componenten. Deze vervuiling van teerhoudende producten is afkomstig van een fabriek aan de Watlingtonstraat, die van eind 19e tot eind 20ste eeuw teer, asfalt en roofing produceerde.  

Door de jaren heen was een fijne sliblaag op het teer afgezet. Het teer en de bodemverontreiniging hadden hierdoor geen impact op de kwaliteit van het oppervlaktewater. Door het uitbaggeren van het kanaal het voorbije jaar kwam echter meer verontreinigd grondwater terecht in De Lieve en ging de waterkwaliteit achteruit.

Middeleeuwse waterloop

De Lieve is een van oorsprong middeleeuws kanaal dat van Gent naar het Zwin liep. Enkele eeuwen lang was het cruciaal voor de Gentse economie. Omdat later bredere en diepere kanalen werden gegraven raakte De Lieve in onbruik. De Stad Gent wil de waterloop nu herwaarderen en een rol laten spelen in het groenblauwe netwerk.