Hopperzuiger Alexander von Humboldt vaart als eerste 2.000 uur op 100% duurzame biobrandstof

Opmerkelijke CO2-reductie met 85%

Jan De Nul Group heeft met zijn sleephopperzuiger Alexander von Humboldt 2.000 uur op 100% hernieuwbare biobrandstofolie (BFO) van de 2e generatie gevaren. Om deze belangrijke mijlpaal te bereiken werkte de groep nauw samen met MAN Energy Solutions en GoodFuels. Dit is het langste continue gebruik van 100% duurzame biobrandstof voor schepen in de scheepvaartsector. De succesvolle toepassing van deze brandstofoplossing bewijst de scheepvaartsector dat ze al gebruikt kan worden als duurzame drop-in brandstof om de doelstellingen inzake emissiereductie te halen.

De Alexander von Humboldt is het eerste schip ter wereld dat deze mijlpaal bereikt. De belangrijke technische maatstaf van 2.000 vaaruren bewijst de technische toepasbaarheid en mogelijkheden van duurzame biobrandstof voor schepen tijdens operaties. Tegelijkertijd opent dit de deur naar een sectoroverschrijdende samenwerking met leveranciers (OEM's), klassenmaatschappijen, vlaggenstaten en toeleveringsketens om deze brandstoffen toegankelijker te maken.

Michel Deruyck, Head of Energy Department bij Jan De Nul Group: "We zullen het gebruik van biobrandstof op andere schepen verder onderzoeken en blijven streven naar het koolstofarm maken van ons bedrijf. Het is ook van het grootste belang dat we onze klanten betrekken bij het realiseren van deze ambitieuze CO2-reducties, aangezien het zeker niet de goedkoopste optie is van de energietoeleveringsketen die door fossiele brandstoffen wordt gedomineerd. Bovendien moet deze biobrandstof een duurzame primaire energiebron zijn. We staan open voor alle andere duurzame primaire energiebronnen, maar voorlopig zijn de meeste financieel niet competitief binnen de bestaande regelgevingen.”

Opmerkelijke CO2-reductie met 85%

De Alexander von Humboldt werd de afgelopen negen maanden op verschillende tijdstippen bijgetankt, waardoor de fossiele CO2-uitstoot met 85% aanzienlijk daalde. Het schip verbruikte de brandstof tijdens onderhoudsbaggerwerken in de Vlaamse zeehavens en het Verenigd Koninkrijk. Als koploper laat Jan De Nul Group zien dat de maritieme bouwsector deel kan uitmaken van een baanbrekende wereldwijde beweging die de klimaatdoelstellingen helpt te bereiken door gebruik te maken van koolstofarme oplossingen.

Biobrandstofolie van de tweede generatie

De BFO werd in 2018 door GoodFuels geïntroduceerd. Het was de eerste brandstofequivalente biobrandstof van de 2e generatie die volledig gemaakt is van duurzame afvalstoffen in overeenstemming met de nieuwste Europese richtlijn voor hernieuwbare energie. GoodFuels introduceerde de BFO als een betrouwbare koolstofarme oplossing om de energietransitie te versnellen.

Peter Jonckheere, Chief Engineer aan boord van de Alexander von Humboldt:Deze duurzame biobrandstof is niet alleen een groene oplossing, het is ook een brandstof van hoge kwaliteit om onze motoren op te laten draaien.”

Michel Deruyck, Head of Energy Department bij Jan De Nul Group: “Met onze keuze voor deze duurzame biobrandstof voor schepen willen we aan de overheden en onze klanten bewijzen dat als ze klimaatambities hebben en deze integreren in de selectieprocedures, de sector er klaar voor is. Om het volledige potentieel te benutten is het nu erg belangrijk dat het juiste beleid en de juiste regelgeving volgen. Onderzoek naar brandstoffen van de toekomst is nuttig, maar het mag ons er niet van weerhouden om duurzame oplossingen te gebruiken die vandaag al beschikbaar zijn voor de broodnodige energietransitie binnen de scheepvaart."

Met onze keuze voor deze duurzame biobrandstof voor schepen willen we aan de overheden en onze klanten bewijzen dat als ze klimaatambities hebben en deze integreren in de selectieprocedures, de sector er klaar voor is.

Michel Deruyck

Head of Energy bij Jan De Nul Group