Jan De Nul bereikt belangrijke mijlpalen voor TPC Offshore Windmolenpark in Taiwan

Jan De Nul Group bereikt opnieuw een belangrijke mijlpaal met de installatie van vier exportkabels voor middenspanning die het offshore windmolenpark met het vasteland verbinden, alsook door de upgrade van het onshore substation in Changhua County. De upgrade van het substation was noodzakelijk om het eerste door de staat beheerde windmolenpark ‘Taiwan Power Company Offshore Windfarm Phase 1 Project - Demonstration’ aan te sluiten op het Taiwanese elektriciteitsnet.

Willem de Vlamingh, de kabellegger van Jan De Nul, installeerde met succes de vier onderzeese exportkabels vanaf het offshore windmolenpark op 10 km van de kust naar het vasteland waar ze aangesloten werden op de aanlanding nabij de stad Fangyuan.

Voor de complexe beach pull-ins over een zandbank in ondiep water werkte Jan De Nul Group samen met zijn Taiwanese partner Hung Hua Construction die de noodzakelijke uitrusting op zee leverde, waaronder een jack-up schip.

Door de aanwezigheid van een oesterkwekerij dicht bij de kust en een belangrijke vaarroute op het traject van de onderzeese exportkabels, moesten de kabels door ondergrondse leidingen van 1 km lang worden getrokken. Die werden eerder geïnstalleerd door horizontaal gestuurde boringen (HDD) op 21 meter onder de zeebodem.

“Oorspronkelijk zouden de boringen volgens het contract slechts 300 meter lang zijn, maar Jan De Nul besloot ze langer te maken om eventuele schade aan de kwetsbare kustzone en viskwekerijen te voorkomen. Als zodanig tonen we eens te meer Jan De Nul's wereldwijde zorg voor het milieu. Ons offshore kabelteam heeft fantastisch werk geleverd, net als ons civiele team dat samenwerkte met de Taiwanese bedrijven Hung Hua en Magitech voor de horizontaal gestuurde boringen”, zegt Jan Kop, Project Director bij Jan De Nul Group.

Intern ontwikkelde apparatuur voor de geulbaggerwerken

Na de kabelinstallatie gingen de geulbaggerwerken van start. Voor die werken nabij de kust maakten de Starfish graafmachines van Jan De Nul gebruik van een intern ontwikkelde ploeg- en jetskid. En voor de offshore geulbaggerwerken fungeerde kabellegger Willem de Vlamingh ook als Trenching Support Vessel.

Opgewaardeerd substation in Da Cheng is klaar om te worden aangesloten

Samen met zijn Taiwanese onderaannemer Chung-Hsien Chen voltooide Jan De Nul Group de installatie en inbedrijfstelling van de nieuwe elektrische uitrusting, inclusief hoogspanningstransformatoren, hoogspannings- en middenspanningsapparatuur, een nieuwe SCADA-controlekamer en noodstroomvoorziening, in het onshore substation in Da Cheng. Deze aangepaste upgrade was noodzakelijk opdat het substation de stroom zou kunnen ontvangen die is opgewekt door het nieuwe offshore windmolenpark.

Na een test van 24 uur werd het in deze nieuwe configuratie voor het eerst met succes aangesloten op het nationale elektriciteitsnet.

Offshore werkzaamheden vorderen

Ondertussen vordert de offshore funderingsinstallatie van 84 pinpalen en 21 jackets. Hitachi Ltd., de consortiumpartner van Jan De Nul Group, bereidt de windturbines voor in de rangeerhaven van Taichung om in augustus de installatiecampagne te starten met behulp van het offshore jack-upinstallatieschip Taillevent van Jan De Nul.

Over ‘Taiwan Power Company Offshore Windfarm Phase 1 Project – Demonstration’

Het ‘Taiwan Power Company Offshore Windfarm Phase 1 Project – Demonstration’ werd in februari 2018 aan het consortium Jan De Nul–Hitachi gegund.

Jan De Nul Group is verantwoordelijk voor de full balance of plant, inclusief ontwerp, fabricage en installatie van de funderingen, en de levering van het offshore schip voor de installatie van de windturbines. Daartoe behoort ook een aanzienlijk elektrisch bereik, inclusief de levering en installatie van de kabels zowel onshore als offshore en het upgraden van een elektrisch substation.

Hitachi Ltd. is verantwoordelijk voor de fabricage, montage, installatie en andere werkzaamheden met betrekking tot de 21 offshore windturbines met een benedenwindse rotor, elk met een capaciteit van 5,2 MW, die tegen tyfoons bestand moeten zijn.

De eerste vijf jaar is het consortium Jan De Nul-Hitachi verantwoordelijk voor de exploitatie en het onderhoud (O&M) van het TPC Changhua offshore windmolenpark fase 1.