Jan De Nul exporteert zijn expertise in offshore windmolenparken nu ook buiten Europa

Jan De Nul en partner Hitachi halen omvangrijk contract binnen voor ontwerp en installatie van offshore windmolenpark voor de Taiwanese Westkust.

Taipei, 30 april 2018 – Jan De Nul Group ondertekende vandaag samen met partner Hitachi Ltd. uit Japan het contract voor het bouwen van het Changhua Offshore Windfarm Phase 1 Project in Fangyuan, voor de Taiwanese Westkust. In totaal zal het Consortium Jan De Nul – Hitachi 21 5,2MW windturbines op zee installeren in opdracht van staatsbedrijf en energieleverancier Taiwan Power Company. Het totale project heeft een waarde van ongeveer 700 miljoen euro (25 miljard Taiwanese dollar), waarvan twee derde voor rekening van Jan De Nul en een derde voor Hitachi. Samen met het eerder dit jaar toegekende Formosa 1 Phase 2 project voor ontwikkelaar Swancor-Macquarie-Orsted en het baggercontract Linkou Port eveneens voor Taiwan Power Company brengt dit de teller aan contractwaarde in Taiwan reeds boven 1 miljard euro.

Met dit Changhua contract weet Jan De Nul Group zijn positie in de bouw van offshore windmolenparken verder uit te bouwen en te consolideren. “Jan De Nul heeft al een aardige referentielijst in Europa met projecten zoals het Bligh Bank Phase II windmolenpark voor de Belgische kust en verscheidene offshore windmolenparken in Engeland, Zweden, Denemarken, Finland en Duitsland. Maar windmolenparken op zee zijn niet alleen meer in Europa te vinden. Ook Azië, en in het bijzonder Taiwan, zet nu volop in op windenergie. Naast het Formosa 1 - Phase 2 windmolenpark, is deze opdracht het tweede belangrijke contract voor Jan De Nul in Taiwan op korte tijd en gaat Jan De Nul als eerste in Azië offshore windmolenparken bouwen. Een pioniersrol die ons zeer goed op het lijf geschreven is” zegt Peter De Pooter, Manager Offshore Renewables bij Jan De Nul Group.

Sinds 1999 is Jan De Nul Group continu aan het werk in Taiwan. Het leveren van offshore diensten voor de olie- en gasindustrie, én baggerwerken in de grootste havens zoals Taipei, Taichung, Kaoshiung en Mailiao volgden elkaar op.  “Mede dankzij die continuïteit aan activiteiten in Taiwan kan Jan De Nul hier vandaag samen met Hitachi Ltd. dit belangrijke offshore windcontract met TPC ondertekenen,” voegt Philippe Hutse, Director Offshore Division bij Jan De Nul, daaraan toe.

“In 1995 voerden we hier ons eerste project uit. In 1999 baggerden we een geul voor een onderzeese gaspijpleiding. Vandaag ondertekenen we een Engineering, Procurement, Construction and Installation (EPCI) contract voor een windmolenpark op zee. Dat was in 1999 ondenkbaar. Het toont aan hoe de wereld verandert en hoe wij daar als Jan De Nul Group perfect op weten in te spelen,” besluit ir. J.P.J. De Nul, CEO van Jan De Nul Group.

Changhua Offshore Windfarm Phase 1 Project

Het contract van Jan De Nul voor dit project omvat het volledige ontwerp, de fabricatie en de installatie van alle funderingen, het leveren en leggen van de off- en onshore kabels, het upgraden van de elektrische installaties en het transformatorstation en het plaatsen van de windturbines, evenals het onderhoud voor een periode van vijf jaar.

Hitachi is verantwoordelijk voor de bouw, de montage, de werking en het onderhoud (O&M) en alle andere werken met betrekking tot de 21 offshore windturbines met “downwind rotor”, elk met een productiecapaciteit van 5,2MW. Een bijzonder aspect van het ontwerp is dat de funderingen en windturbines bestand moeten zijn tegen tyfoongolven en -winden en tegen seismische belastingen.

Het grond- en zeebodemonderzoek nodig voor het ontwerp van de funderingsstructuren, zal in mei 2018 worden opgestart. De bouw van de funderingen en windturbines is gepland voor 2019 om deze begin 2020 te kunnen afleveren. De start van de installatiewerken is voor begin 2020 en de totale oplevering van het project zal gebeuren eind december van datzelfde jaar.

Aanmoediging van windenergieproductie in Taiwan

Taiwan heeft een vierjarenplan aangekondigd om de productie van windenergie en een versnelde introductie van hernieuwbare energie aan te moedigen. Een van de doelstellingen onder dit plan is de introductie van offshore windenergie-installaties met een cumulatieve totale productiecapaciteit van 5.5GW. In antwoord hierop wil Taiwan Power Company nu de productiecapaciteit van haar offshore windenergieproductie-installaties optrekken. Meer specifiek wil TPC tegen 2025 1GW en tegen 2030 1,8GW halen. TPC heeft tegen deze achtergrond ook haar bouwplannen in open zee voor de kust van Changhua, wellicht de locatie met de grootste windenergiecapaciteit in Taiwan, versneld doorgevoerd.

De troeven van het winnende consortium

Jan De Nul Group, de leider van het consortium, is een wereldwijd toonaangevende onderneming op het vlak van waterbouwwerken met een jaaromzet van ongeveer 2 miljard euro. De hoofdactiviteiten zijn waterbouwwerken voor onderwater kabels, gas- en olieaanvoerleidingen, offshore windmolenparken en andere installaties. De hernieuwbare energiesector is intussen een belangrijke omzetmarkt voor de onderneming geworden. De onderneming, die eigen schepen voor de installatie van kabels en windturbines heeft, gaat prat op een indrukwekkend palmares en dito ervaring op het vlak van EPCI-contracten, met inbegrip van offshore windmolenparken en het aanleggen van onderwater kabels.

Hitachi is terecht trots op een reeks van windturbines van 5,2MW, 2,5MW en 2 MW en heeft een systeem uitgewerkt dat hem toelaat om alle processen van ontwikkeling tot ontwerp, productie, verkoop en onderhoud van turbines in eigen beheer uit te voeren. Hitachi heeft in Japan een mooi palmares op het vlak van windturbine-installaties opgebouwd. De Windenergiedivisie van Hitachi werd opgestart in 2016. Van de in totaal 324 units waarvoor ze bestellingen heeft ontvangen, worden momenteel 184 turbines commercieel uitgebaat*1. Hitachi wil nu ook in andere regio’s in Azië zoals Taiwan en Zuidoost-Azië via haar superieure windenergieproductiesystemen bijdragen tot de vorming van een lage-emissiesamenleving.

Het windmolenpark voor het Changhua Offshore Windfarm Phase 1 Project zal worden gebouwd in een regio waarvan geweten is dat ze bijzonder gevoelig is voor tyfoons. Het consortium diende haar ontwerp in met de in eigen huis ontwikkelde Hitachi windturbine met “downwind rotor”. Deze turbines hebben een benedenwindse configuratie, wat de windbelasting verlaagt doordat de rotor zodanig georiënteerd blijft dat hij geen impact ondervindt van zijwinden, zelfs niet bij uitschakeling ingevolge krachtige windstoten. Hitachi heeft – als eerste windturbinebouwer ter wereld – voor haar windturbine een klasse T-certificering*2 gekregen –een internationale norm inzake windbestendige ontwerpen, waarbij ook rekening wordt gehouden met regio’s die frequent door tyfoons getroffen worden.

Jan De Nul en Hitachi zullen bijdragen tot de verdere ontwikkeling van hernieuwbare energie in Taiwan door de expertise van Jan De Nul op het vlak van waterbouwwerken, die de onderneming door zijn deelname aan projecten over de hele wereld heeft opgebouwd, te combineren met de hoogkwalitatieve onderhoudstechnologieën en -expertise inzake windturbines die Hitachi op de Japanse markt heeft ontwikkeld.

 

*1: vanaf 31 maart 2018
*2: Hitachi ontving een klasse T-certificering van Class NK in april 2017.