ULEv-schip

Jan De Nul Group wint DPC Innovation Award 'Best Dredger Design'

Jan De Nul Group heeft een DPC Innovation Award in de wacht gesleept in de categorie Dredger Design voor de bouw van sleephopperzuigers met een behandelingssysteem voor uitlaatgassen.

Jan De Nul Group heeft bestellingen geplaatst voor vier sleephopperzuigers (Trailing Suction Hopper Dredgers, of TSHDs) die uitgerust zullen worden met uitlaatgaszuiveringssystemen waardoor de schadelijke uitstoot lager zal liggen dan die van eender welk ander schip, zelfs schepen die op LNG varen. Dergelijke zuiveringssystemen komen frequent voor in de sector van het wegtransport, maar zijn tot nog toe ongezien in de baggerindustrie.

Het was een bewuste keuze om niet voor LNG te kiezen. Het is bewezen dat het broeikasgas methaan een veel grotere invloed heeft op de opwarming van de aarde dan de CO2 die vrijkomt bij de verbranding van diesel. Bovendien kunnen we, door brandstoffen te gebruiken die – in tegenstelling tot LNG – gemakkelijk verkrijgbaar zijn, overal en altijd deze lage emissiewaarden garanderen. Dankzij deze innovatieve techniek zullen onze hoppers nu al voldoen aan de toekomstige nieuwe normen voor de binnenscheepvaart: een standaard die veel strenger is dan die van de baggerindustrie.