Jan De Nul Group wint drie DPC Innovation Awards

Jan De Nul Group heeft andermaal drie DPC Innovation Awards in de wacht gesleept, meer bepaald in de categorieën Dredger Design, Dredging Equipment en Safety. De awards worden door IHS Dredging & Port Construction, het belangrijkste vaktijdschrift in de sector, uitgereikt aan de meest innovatieve projecten in hun vakgebied.

Best Dredger Design: Sleephopperzuigers met een behandelingssysteem voor uitlaatgassen

Jan De Nul Group heeft bestellingen geplaatst voor vier sleephopperzuigers (Trailing Suction Hopper Dredgers, of TSHDs) die uitgerust zullen worden met uitlaatgaszuiveringssystemen waardoor de schadelijke uitstoot lager zal liggen dan die van eender welk ander schip, zelfs schepen die op LNG varen. Dergelijke zuiveringssystemen komen frequent voor in de sector van het wegtransport, maar zijn tot nog toe ongezien in de baggerindustrie.

Het was een bewuste keuze om niet voor LNG te kiezen. Het is bewezen dat het broeikasgas methaan een veel grotere invloed heeft op de opwarming van de aarde dan de CO2 die vrijkomt bij de verbranding van diesel. Bovendien kunnen we, door brandstoffen te gebruiken die – in tegenstelling tot LNG – gemakkelijk verkrijgbaar zijn, overal en altijd deze lage emissiewaarden garanderen. Dankzij deze innovatieve techniek zullen onze hoppers nu al voldoen aan de toekomstige nieuwe normen voor de binnenscheepvaart: een standaard die veel strenger is dan die van de baggerindustrie.                                                   

Best Dredging Equipment: ontwerp en bouw van de Sediment Transfer Unit design voor het transport van verontreinigd slib in Malta

Om toekomstige uitbreiding van de activiteiten in de haven van Valetta toe te laten, diende de vervuilde haven van Marsa gesaneerd te worden. Op Malta zijn er onvoldoende faciliteiten om op een veilige manier de aanzienlijke hoeveelheden vervuild slib te baggeren, stockeren, behandelen en bergen. Er is ook niet voldoende plaats voor tijdelijke voorzieningen.

Daarom heeft Jan De Nul Group een Sediment Transfer Unit (STU) ontworpen en gebouwd, en een sleephopperzuiger gemobiliseerd om het slib naar een overzees behandelingscentrum te transporteren. Het vervuilde slib werd gebaggerd, gezeefd in de STU om er grotere voorwerpen uit te filteren, en vervolgens zonder toevoeging van extra water in de hopper gepompt.
De hoeveelheid slib werd tot een minimum beperkt en afgedekt ; de bodemdeuren van het schip waren verzegeld om verlies tijdens het transport te voorkomen. Het schip loste dan zelf zijn lading in een overzees saneringscentrum.

IADC Safety Award: Optimalisatie van het transport van pijpleidingen

Als winnaar van de jaarlijkse IADC Safety Award 2017, ontving Jan De Nul ook een award van DPC voor zijn innoverende aanpak van een algemeen voorkomende taak in de industrie. Het verplaatsen en transporteren van baggerpijpen werd geoptimaliseerd en fors verbeterd door drie technieken te combineren: het gebruik van DHATEC-stoeltjes, modulaire spreaders en C-hijshaken in combinatie met soepele draagbanden.