Jan De Nul hijst tweede sluisdeur uit Zeebrugse Pierre Vandammesluis voor renovatie in de achterhaven

Een spectaculaire operatie

Jan De Nul Group heeft vandaag in de haven van Zeebrugge in het bijzijn van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters en de haven van Zeebrugge de tweede sluisdeur van de Pierre Vandammesluis losgekoppeld, uit het water getild en met een drijvende bok overgebracht naar de achterhaven voor renovatie. Een spectaculaire operatie, want zo een deur weegt ruim 2.500 ton en heeft de oppervlakte van een kwart voetbalveld (60 m x 10 m x 24 m). Deze werken gebeuren in opdracht van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en maken deel uit van de grootscheepse renovatie van de Pierre Vandammesluis, de cruciale toegang tot de achterhaven van Zeebrugge.

Operatie van 19 uur

De Pierre Vandammesluis dateert uit 1984 en bestaat uit 2 sluishoofden met elk 2 roldeuren en 2 beweegbare bruggen. De meest zeewaartse sluisdeur werd in 2018 uit de deurkamers getild en in 2019 teruggeplaatst na renovatie in de achterhaven. Nu zal hetzelfde gebeuren met de meest landwaartse deur.

Na een zestal weken voorbereidingen om de sluisdeur ‘hijsklaar’ te maken kan het hijsschip ‘Gulliver’ van Jan De Nul Group nu de deur uit haar positie hijsen. De ‘Gulliver’ is een drijvende bok die tot 4.000 ton kan tillen. De hele operatie is een opeenvolging van verschillende deelactiviteiten, die minutieus gepland en voorbereid werden. De operatie startte om 3 uur ’s nachts en zal ongeveer 19 uur in beslag nemen.

In maart 2018 hees Jan De Nul Group de eerste sluisdeur uit haar positie voor eenzelfde renovatie in de achterhaven. Deze sluisdeur werd in de zomer van 2019 terug op haar plaats geïnstalleerd.

Grondige renovatie in de achterhaven

Een consortium van Jan De Nul nv, Algemene Ondernemingen Soetaert nv, Almex Metaal en Demako nv zal de sluisdeur in de achterhaven van Zeebrugge grondig renoveren.

De sluisdeur wordt vandaag naar de ICO-terminal in de achterhaven gevaren. Eens aan land wordt er een stelling rond de deur geplaatst om oesters en slib te verwijderen. Het consortium zal meerdere mechanische onderdelen vervangen en nieuwe technieken installeren zoals een compressor en agitatieschroeven. Daarnaast zullen er meerdere aanpassingen aan de staalstructuur gebeuren zoals de plaatsing van 4 extra vlinderkleppen. De deur wordt daarna opnieuw geschilderd om ze te beschermen tegen corrosie.

Na de renovatiewerken wordt de sluisdeur in 2021 opnieuw teruggevaren en in de deurkamer geplaatst. Tijdens de renovatie van deze sluisdeur kan de Vandammesluis perfect blijven functioneren met de drie andere sluisdeuren.

Renovatie van 120 miljoen euro

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters, is tevreden dat de werken aan de Vandammesluis in volle coronacrisis zijn blijven doorlopen, met respect voor de momenteel zeer strikte veiligheids- en hygiënemaatregelen. “Ik ben de aannemer en alle betrokken partners daarvoor zeer dankbaar. Zeebrugge is een belangrijk maritieme kruispunt én een motor van de Vlaamse economie. Jaarlijks verwelkomt Zeebrugge ongeveer 8.000 schepen. De haven is goed voor zo’n 10.000 jobs. De Pierre Vandammesluis is vandaag de enige toegang tot de Zeebrugse achterhaven. Om de toegankelijkheid van de Zeebrugse haven te garanderen, investeren we vanuit Vlaanderen in totaal 120 miljoen euro voor deze renovatie!”

Samenwerking tussen overheid en privé

Sinds 2010 gebeuren in opdracht van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken continu structurele renovatiewerken aan de Pierre Vandammesluis. Het gaat hier om grootscheepse en zeer complexe operaties, die alleen mogelijk zijn dankzij de goede samenwerking tussen verschillende partners. Het Departement Mobiliteit en Openbare werken is bouwheer. Binnen de Tijdelijke Maatschap Jan De Nul- Soetaert –Almex - Demako heeft Jan De Nul Group de leiding in de renovatiewerken van deze sluisdeur. In dit project zijn verder ook, meerdere afdelingen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en diverse externe partijen betrokken, zoals het studiebureau SBE, SECO, het havenbedrijf Zeebrugge (MBZ) en De Vlaamse Waterweg.

Het uithijsen van de tweede sluisdeur uit de Pierre Vandammesluis in Zeebrugge