Jan De Nul innoveert met circulair bouwen

Jan De Nul Group gaf op vrijdag 22 februari, samen met 230 andere deelnemende publieke en private organisaties, de aftrap van de Green Deal Circulair Bouwen, een initiatief van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel in samenwerking met Vlaanderen Circulair, de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en de OVAM.

Meer dan 60% van onze CO2-uitstoot heeft te maken met de materialen die we gebruiken. De circulaire economie biedt oplossingen om die impact te verlagen. Om in Vlaanderen tegen 2050 een circulaire economie te hebben, waarin grondstofkringlopen gesloten worden, hebben we andere producten, diensten en verdienmodellen nodig.

Voor de bouwsector betekent dit hergebruik en maximale hoogwaardige recyclage van bouwmaterialen, focus op veranderingsgericht bouwen, optimaal ruimtegebruik en het verlengen van de levensduur van gebouwen en hun materialen, … Er is bewust gekozen voor een nauwe samenwerking met bedrijven, overheden, kennisinstellingen en burgers om dit te realiseren.

Onderzoeksplatform

Met de ondertekening toont Jan De Nul Group zijn klimaatengagement, niet alleen in woorden, maar ook in concrete actie: het bagger- en bouwbedrijf engageert zich in dit innovatief lerend netwerk om praktijkervaringen te delen met andere bouwbedrijven, bouwmateriaalproducenten, lokale en regionale overheden, private bouwheren, onderzoekers en andere organisaties.

Tot 2023 zetten de deelnemende bedrijven experimenten op, testen zo de circulaire principes in de praktijk en leggen knelpunten bloot. Een mooie hefboom voor de circulaire economie in Vlaanderen. Binnen deze Green Deal zal er ook een multidisciplinaire onderzoeksgroep ‘Proeftuin Circulair Bouwen’ werken op de hefbomen die deze knelpunten kunnen wegwerken.

Duurzaam ondernemen bij Jan De Nul

Deze Green Deal Circulair Bouwen past perfect binnen het MVO-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) van Jan De Nul Group. Jan De Nul is zich bewust van zijn ecologische voetafdruk en neemt daar zijn verantwoordelijkheid op. Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen vertrekt binnen Jan De Nul vanuit drie pijlers: de impact van onze activiteiten op water en lucht reduceren, het belang van menselijk kapitaal en innovatie als drijfveer. Deze drie duurzame bedrijfsthema’s zijn van toepassing op alle vier de hoofdactiviteiten en definiëren de manier waarop Jan De Nul Group bouwt aan de wereld van morgen.

Met het engagement dat Jan De Nul Group op 22 februari aangaat, gebruikt Jan De Nul innovatie als drijfveer om zijn impact op water en lucht te reduceren. Jan De Nul deelt zijn expertise in circulair bouwen met alle partners en zet zo zijn schouders onder het onderzoek naar hoe circulair bouwen mainstream kan worden in de toekomst van Vlaanderen.