Jan De Nul in joint venture voor productie van groene waterstof

Jan De Nul Group, DEME Group en Aertssen Group in JV Terranova slaan samen met Luminus en Nippon Gases de handen in elkaar voor de bouw en exploitatie van een installatie voor de productie van groene waterstof op de Zonneberg in Zelzate. De bedrijven vormen hiervoor samen de nieuwe vennootschap Terranova Hydrogen NV.

De drie bedrijven willen op de Zonneberg samenwerken aan de bouw en exploitatie van een elektrolyse-eenheid van 2,5 MW voor de productie van groene waterstof, inclusief opslagcapaciteit en een compressie- en vulstation. Bovendien bestaat de mogelijkheid om de installatie verder uit te breiden tot 5 MW.

An Smet, Director Environmental Activities at Jan De Nul Group: “Jan De Nul speelt een leidende rol in de ontwikkeling van duurzame energieprojecten en is een pionier in de energietransitie. Dit project is dan ook een logische stap voor ons bedrijf, omdat het zowel onze inzet voor hernieuwbare activiteiten als zorg voor het milieu weerspiegelt. Hernieuwbare energie neemt verschillende vormen aan en de productie van waterstof door middel van groene energie op een locatie als de Zonneberg sluit perfect aan bij onze strategie. We kijken er naar uit om het volledige plaatje op Terranova in gebruik te zien en zo een voorbeeld te zijn voor de industriewereld.”

De drie partners achter Terranova (Jan De Nul, Aertssen en DEME) zijn verheugd deze samenwerking aan te gaan met Luminus en Nippon Gases voor de productie van groene waterstof op onze terreinen. Dit is opnieuw een mooie stap in de beoogde transformatie van een brownfield naar een groene energie hub te midden van het Gentse havengebied.

Grégoire Dallemagne, CEO van Luminus: “Luminus wil bouwen aan een CO2-neutrale energietoekomst waar bescherming van de planeet, het menselijk welzijn en economische groei met elkaar verzoend worden. Dat is onze bestaansreden. Dit project past dan ook perfect binnen onze strategie en we zijn trots dat we actief kunnen bijdragen aan de implementatie ervan.”

Frank Rutten, Managing Director van Nippon Gases: “Om een CO2-neutrale wereld te bereiken is het belangrijk om over te schakelen van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen. Nippon Gases engageert zich om haar klanten te helpen deze transitie in de toekomst mogelijk te maken. Deze productie van waterstof op basis van uitsluitend groene energie is voor ons dan ook het modelvoorbeeld hoe een klimaatneutrale industrie er kan uitzien. Samen met de andere partners hopen we hiermee bij te dragen aan een toekomst waar onze kinderen en kleinkinderen nog lang van kunnen genieten.”

Van brownfield tot productiecentrum voor groen energie

De groene waterstof zal geproduceerd worden op de terreinen van Terranova op de Zonneberg in North Sea Port te Zelzate met lokaal opgewekte groene stroom. Jan De Nul, DEME en Aertssen , de aandeelhouders van Terranova, slaan al meer dan 10 jaar de handen in elkaar om deze voormalige brownfield om te vormen. Op Terranova ligt inmiddels een groot zonnepark. Hiermee wordt de conversie van het voormalige brownfield naar een productiecentrum voor groene energie verdergezet. Daarnaast is de locatie centraal gelegen langs de ring R4 rond de Gentse haven, op een kruispunt van snelwegen Antwerpen-Brugge en Rijsel-Rotterdam en ook langs het kanaal Gent-Terneuzen.

Voorbereidende werkzaamheden

In het kader van de uitrol van de ‘Vlaamse waterstofvisie’ heeft de Vlaamse regering eind 2022 een strategische steun van 4,33 miljoen euro toegekend aan Terranova Hydrogen NV. Ondertussen werd ook de vergunning bekomen en startte Terranova NV met de voorbereidende werkzaamheden op het terrein. De productie van de eerste waterstofmolecule is voorzien begin 2025.