Jan De Nul maakt ambitieuze CO₂-reductiedoelstellingen bekend

Jan De Nul Group engageert zich om jaarlijks 15% minder CO₂ uit te stoten bij de onderhoudsbaggerwerken in de kustjachthaven van Nieuwpoort. Het is de eerste baggeraar ter wereld die zo’n percentage ambieert in commerciële toepassing op een project. Het bedrijf wil samen met de Vlaamse overheid tegen 2022 ook werken aan een verplichting van minimum 15% CO₂-reductie in 80% van de onderhoudsbaggercontracten in Vlaanderen.

Bij de aanbesteding voor de onderhoudsbaggerwerken in de kustjachthaven van Nieuwpoort gaf de Vlaamse overheid, agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, de markt maximaal kansen om via innovatie in te zetten op CO₂-reductie. Jan De Nul Group haalde het contract binnen met het engagement jaarlijks 15% minder CO₂ uit te stoten. Dat is ongezien binnen de sector. Nog nooit ambieerde een baggeraar in commerciële toepassing op een project een verminderde CO₂-uitstoot van deze omvang.

Drop-in biobrandstof

Jan De Nul Group zet onder meer in op drop-in biobrandstof om de ambitieuze CO₂-reductiedoelstelling te halen. Dat is een hoogwaardige brandstof, een duurzame vervanger van fossiele diesel, gemaakt van plantaardige oliën of afvalstromen. “Drop-in” houdt in dat motoren niet aangepast moeten worden om het te kunnen gebruiken. Bovendien reduceert niet alleen de CO₂-uitstoot, er belandt ook fors minder fijn stof in de lucht. De verbranding gebeurt heel wat efficiënter dan de verbranding van conventionele diesel. Omdat drop-in biobrandstof afvalstromen als grondstof gebruikt, is het ook nog eens bevorderlijk voor de circulaire economie. Omdat het tot slot een erg schone brandstof is, is het uiterst geschikt voor hoogwaardige motoren.

Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) binnen het departement Mobiliteit en Openbare Werken, toont met deze aanpak en de keuze voor Jan De Nul hoe het een voortrekker is binnen de Vlaamse overheid om de reductiedoelstellingen voor België te halen. In het kader van het klimaatakkoord van Parijs heeft ons land zich ertoe verbonden om, vergeleken met 2005, 15% minder CO₂ uit te stoten tegen 2020.

Nathalie Balcaen, administrateur-generaal van het agentschap MDK: “Als maritieme overheidspartner binnen de Vlaamse overheid willen we op alle mogelijke manieren inzetten op het verkleinen van onze ecologische voetafdruk. Bij de bestekken die we in de markt zetten, besteden we dan ook bijzondere aandacht aan groene criteria. Dat leidt vandaag al tot concrete CO₂-reductie, onder meer door aandacht te hebben voor de milieuvriendelijke uitvoering van de baggerwerken en de aannemers waarmee we samenwerken.”

“Het agentschap MDK besteedt niet enkel aandacht aan klimaateisen bij de opmaak van aanbestedingscontracten”, aldus nog Nathalie Balcaen. “Ook binnen onze eigen werking nemen we onze verantwoordelijkheid op. We vergroenen ook onze eigen vaartuigen om onze eigen CO₂-emissie te reduceren. We zijn bijvoorbeeld een elektrisch veer aan het bouwen.”

Sectorbreed CO₂ reduceren

Maar ook voor Jan De Nul past het project binnen de ambitie om een voortrekkersrol te spelen en een sectorbreed CO₂-uitstootreductieprogramma uit te rollen. De baggeraar wil tegen 2022 in 80% van de onderhoudsbaggercontracten in Vlaanderen een verplichting tot minimum 15% CO₂-reductie laten opnemen. “Wij willen maximale inspanningen leveren en daarmee andere bedrijven binnen onze sector inspireren om in te zetten op kansrijke energie- of CO₂-reductiemaatregelen”, zegt Bart Praet, afdelingshoofd Baggerwerken Benelux bij Jan De Nul Group. “We voeren dan ook graag de dialoog met de Vlaamse overheid en de Vlaamse Waterbouwers VZW, en werken nauw samen met Zero Emission Solutions en de sector van de geavanceerde duurzame brandstoffen.”

De aankondiging van de doelstellingen komt vlak na de beslissing van de Vlaamse regering om in te stemmen met een driejarig pilootproject waarbij de CO₂-prestatieladder getest wordt voor overheidsopdrachten. Die ladder werd in 2009 in Nederland ontwikkeld als instrument en certificeringsschema om CO₂-reductie te stimuleren, en bleek daar een groot succes. Het Vlaamse pilootproject start in september 2019 en duurt tot september 2022. Het gevolg moet zijn dat aannemers opdrachten toegewezen zullen krijgen als ze maximale kwaliteit, minimale CO₂-uitstoot en een faire prijs aanbieden.

“Wij zijn ervan overtuigd dat Jan De Nul hier een absolute voortrekkersrol kan spelen”, aldus nog Bart Praet. "Wij willen als een van de eerste aannemers een significante bijdrage leveren aan het Vlaamse pilootproject en als een van de eersten daadwerkelijke CO₂-reductie realiseren op een project."

Bart Praet: “Ons project in Nieuwpoort is een concreet voorbeeld waarmee we een dialoog rond reductie-eisen willen op gang brengen. We willen onze sectorgenoten in de branche aanzetten om via innovatie snel en krachtig uit de hoek te komen met concrete kansrijke energie- en CO₂-reductiemaatregelen.”

Wij willen maximale inspanningen leveren en daarmee andere bedrijven binnen onze sector inspireren om in te zetten op kansrijke energie- of CO₂-reductiemaatregelen

Bart Praet

Head of Dredging Works Benelux Department bij Jan De Nul Group