Jan De Nul, Tractebel en DEME presenteren drijvende zonnepanelen op zee: SEAVOLT

Belgische partners Tractebel, DEME en Jan De Nul introduceren SEAVOLT©, een nieuw merk vandrijvende fotovoltaïsche (PV) technologie op zee. Deze technologie is het resultaat van gezamenlijk onderzoek en ontwikkeling, mogelijk gemaakt dankzij het combineren van de expertise van zonne-, milieu-, en offshore experten.

De SEAVOLT-technologie (patent aangevraagd) kan de zware omstandigheden op zee doorstaan en intussen grote oppervlakken creëren die beschermd zijn tegen de golven. Het modulaire design laat gemakkelijke aanpassingen toe naar verschillende locaties en eisen. Voordelen omvatten onder meer de productie van lokale hernieuwbare energie en de mogelijkheid om de zonnepanelen in windmolenparken op zee te installeren (waar lokale autoriteiten ‘multi-use’ concessies toelaten). Een ander voordeel is het toevoegen van grote volumes capaciteit aan hernieuwbare energie in een relatief korte tijdspanne.

 

Testinstallatie zal voor de Belgische kust geplaatst worden

Vier jaar geleden begonnen de partners, in samenwerking met Universiteit Gent, met het onderzoeksproject MPVAQUA (Marine PV Aquaculture) gefinancierd door VLAIO binnen het frame van de Blauwe Cluster. Een concept voor een drijvend systeem op zee werd ontwikkeld samen met een eerste onderzoek naar de effecten op het ecosysteem van de zee, de integratie van aquacultuur en een financiële beoordeling. Na onderzoek in het labo zijn de partners op dit moment bezig met de ontwikkeling van een testinstallatie op zee, wat in de zomer van 2023 voor de Belgische kust gelanceerd zal worden. Tegelijkertijd gaan parallelle projecten met medewerking van KBIN van start die focus leggen op het ecosysteem, milieu en kosten-baten analyse, met de steun van het Energietransitiefonds en het federale Relanceplan.

 

Zonne- en windenergie zijn compatibel

De interesse van de PV-sector in locaties op zee komt door land-schaarste, gecombineerd de nood aan lokale productie en de grote versnelling van de energietransitie. Fotovoltaïsche technologie ontwikkelt zich sneller dan ooit: de ‘magische’ 1 TW-mijlpaal van geïnstalleerde capaciteit werd bereikt in 2022, de nood aan lokale hernieuwbare energie groeit drastisch en de compatibiliteit tussen wind- en zonne-energie wordt overal ter wereld bevestigd. Nu autoriteiten ‘multi-use’ concessies toestaan en de netwerkinfrastructuur een goed potentieel tonen voor gecombineerd gebruik, biedt de toevoeging van drijvende zonnepanelen aan bestaande en toekomstige windmolenparken op zee een kans om grote volumes extra hernieuwbare energie toe te voegen.

 

Philippe Hutse, Director Offshore bij Jan De Nul Group: "We zijn verheugd om de SEAVOLT-technologie te lanceren, die het hoogtepunt vormt van jaren hard werk en innovatie in zonne-energie op zee, samen met onze partners. SEAVOLT is een betrouwbare, kosteneffectieve en milieuvriendelijke oplossing die zelfs in de zwaarste mariene omstandigheden kan worden ingezet. Terwijl de windindustrie op zee blijft groeien, geloven we dat de technologie het potentieel heeft om een cruciale rol te spelen bij het optimaal gebruik van de ruimte door complementair te zijn met windmolenparken op zee. We kijken ernaar uit om te zien hoe SEAVOLT vorm zal geven aan de toekomst van hernieuwbare energie en zal bijdragen tot een duurzamere toekomst."

Philippe Van Troeye, CEO bij Tractebel: “Op dezelfde manier als we de verschuiving van windenergie op land naar zee zagen, zien we nu de extensie van het hele energiesysteem naar offshore locaties. Samen met de productie van groene brandstof op zee, energie-eilanden op zee en interconnectoren en mogelijke opslagoplossingen voor energie, geloven we dat drijvende zonnepanelen op zee een belangrijke rol spelen in de versnelling van de energietransitie. Hoewel deze technologie in de kinderschoenen staat, zijn we ervan overtuigd dat we met zulke sterke partners aan boord SEAVOLT elke mogelijke kans tot slagen geven.”

Luc Vandenbulcke, CEO bij DEME-Group: Met onze focus op het bouwen aan een duurzame planeet, toont DEME opnieuw zijn pioniersgeest. Door nauw samen te werken met gelijkgestemde partners hebben we SEAVOLT ontwikkeld – een nieuwe hernieuwbare energieoplossing dat een groot potentieel heeft om de transitie naar schone energie te versnellen. DEME heeft decennia aan kennis over wat het betekent om te werken op zee, en we hebben al lang een leidende rol als aannemer in de offshore windsector. Wij geloven dat het combineren van zonne- en windenergie op zee geweldige mogelijkheden biedt voor de toekomst.

Benieuwd naar meer? Neem een kijkje op: www.seavolt.be